ZKIZ Archives


韓妹教減肥金申英靠飲糙米水減66磅

1 : GS(14)@2016-11-17 11:30:39

韓國搞笑女星金申英近年揮別「肥嘟嘟」形象,積極減肥,更大方上節目分享減肥秘訣。金申英早前演出節目《1對100》時,當被問到成功減重66磅嘅秘訣時就說「少吃、多運動係最好嘅方法。雖然呢個大家都知道,但因為實踐起來好難,所以先唔容易減重。我建議唔好於每月嘅第一日或星期一,呢種自己事先定好嘅日子開始進行節食,最好係隨便一日就突然開始減重,咁樣先會實踐得更有效果。」金申英又說「飲食方面,我每日都一定會吃早餐,晚餐就食得簡單啲,每日都一定飲2L糙米水。」
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161117/19836081
韓妹 妹教 減肥 金申 申英 英靠 靠飲 糙米 水減 66
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315945


ZKIZ Archives @ 2019