ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】黃浩琳填詞先英後中

1 : GS(14)@2017-03-23 06:51:20

入行五年多嘅黃浩琳,噚日喺商台宣傳新歌《纏路》時,話自己填詞要先用英文再轉番做廣東話,所以都要花啲時間。黃浩琳話:「填廣東話詞都幾難,所以每次填都上網搵番中文字,最快都要一星期時間,好彩公司唔要求我哋好急交歌,所以可以慢慢做。」仲透露今次呢首新歌係兩年前寫,當時工作同感情事遇上困局,自我安慰,好彩?家兩過天晴。撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170323/19966736
馮仁 仁昭 四圍 黃浩 浩琳 填詞 先英 英後 後中
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=328518


ZKIZ Archives @ 2019