ZKIZ Archives


財女手筆:英國唔脫歐更慘

1 : GS(14)@2016-05-21 13:09:18

合久必分,2014年,蘇格蘭公投脫離英國,下個月23日,到英國公投脫離歐盟,完全風水輪流轉。英國一話脫歐,不少銀行、金融機構就急急腳製造「白色恐怖」,指英國脫歐,將會令位於英國的製造業搬廠、銀行搬office、多少人失業、經濟重挫等等,不過,相較「英國脫歐幾咁災難」,又有多少人諗過:「英國留在歐盟更災難」?有人話英國政府實行「恐懼攻略(Project Fear)」,不斷恐嚇國民脫歐後,每年至少會賺少幾多千英鎊。不過,英國繼續留在歐洲,單計拯救債務沉重的「歐豬五國」,已經有機會令英國人每年使多幾千英鎊。銀行、金融機構的話事人如非英國人,sorry,只可以出口,無機會出手投票,但英國人就有。脫歐賺少幾多錢、影響幾多業務,對金融機構好重要,但對英國人而言,可能難民潮所影響的民生問題更貼身。而且,英國並非蘇格蘭,蘇格蘭經濟、貨幣、國防、醫療體系等等,全部依附英國,但英國作為世界最重要經濟體之一,歐盟會斷絕每年600億鎊的貿易生意?蘇格蘭未能成功脫英,英國能否成功脫歐,還看今朝!
Melody本欄逢周三刊出

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160518/19616251
財女 手筆 英國 唔脫 脫歐 歐更 更慘
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300514


ZKIZ Archives @ 2019