ZKIZ Archives


立會敗選4人傾家蕩產 按樓欠卡數 仍稱無悔

1 : GS(14)@2016-11-16 05:30:43

【本報訊】選舉是殘酷的零和遊戲,選上議員的贏盡名氣和資源,落選的除了政途失利,更可能要負上一身債。4名小政黨或獨立的參選人,為了個半月的立法會選戰「傾家蕩產」,不惜花光積蓄、按樓套現,更有人因現金透支而欠下20多萬卡數。黯然落選後面對漫長還款路,4人卻同聲表示沒有後悔。記者:梁御和今屆立會選舉開支動輒逾百萬,以參選超區的民建聯主席李慧琼為例,開支高達528萬元,其黨友葛珮帆在新界東亦花上226萬元,但一概獲該黨全額現金捐助,而其他參選人就未必有相同待遇。根據公開的選舉開支申報書,出選九龍東的譚香文在選舉中花費115萬元,卻沒有任何選舉捐贈,最終僅獲2,603票落選,5萬元選舉按金都被沒收。本身是黃大仙區議員及會計師的譚香文,須一人承擔逾百萬開支。記者查冊發現,她去年為其購入15年的鑽石山星河明居單位進行按揭。譚解釋是為單位轉按,再加按套現參選立法會選舉,「從政真係唔易……我哋啲細黨下下都要自己出錢」。她矢言沒有後悔,指豪使百萬競選是「為啖氣」。


關永業太太阻按樓


參選超區的民協深水埗區議員何啟明,其選舉開支也達122萬元,但民協只提供約3萬元捐款資助及48萬元免息貸款,未來需按時攤還。他笑指「都算係傾家蕩產……實際拎咗大約60萬出嚟,全部都係積蓄。」何最後一刻退選,未有感到「唔抵」,「每個政治人都要踏出第一步,都值嘅。」另一個參選超區的新民主同盟大埔區議員關永業,早前傳出要「按樓」參選。關回應時稱計劃在太太反對下擱置,改為向親友借錢參選。他指,選舉工程花費約40多萬元,新同盟捐助其中的十多萬,餘下費用則以儲蓄及借貸支付。「而家區議員人工3萬幾蚊,每個月還1萬蚊都幾辛苦……當係學費啦。」參選九龍東的朱韶洪(大陸朱)則在選舉中用了20.4萬元,其申報書中附帶多張信用卡賬單,顯示他欠下近20萬元卡數;他一度無法支付最低還款額,單是利息支出就逾萬元。朱選後在網上眾籌籌得約11萬元。他回覆時指,市民的捐款加上親友協助,卡數問題暫得解決,「而家繼續返工(裝修)還番錢畀啲朋友。」他又指自己雖已落選,但已成功「宏揚理念」,未有感後悔。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161116/19835492
立會 會敗 敗選 人傾 傾家 家蕩 蕩產 按樓 樓欠 欠卡 卡數 仍稱 無悔
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315743


ZKIZ Archives @ 2019