ZKIZ Archives


李燦琛當街撩牙

1 : GS(14)@2016-03-13 02:40:32

【大坑】李燦琛同老婆好恩愛,不時出雙入對,噚日佢哋兩公婆又出動,下晝1點幾,佢哋去咗大坑食大牌檔。李燦琛於2012年同做時裝設計師太太梁志瑩(Pae)結婚,佢哋婚後都冇生BB,享受二人世界,噚日佢哋懶理食晏時間,而然去咗大坑食大牌檔,無懼天氣轉冷踎露天街檔,兩公婆撐枱腳好溫馨,又暖笠笠。即使有人搭枱,佢哋都開懷大嚼,胃口唔錯。李燦琛同老婆醫完肚,佢哋又蹺住手去附近攞車,其間李燦琛係咁當街「撩」牙,好冇儀態。採訪、攝影:朱志聰、羅德光

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160312/19526040
李燦 當街 撩牙
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=297742


ZKIZ Archives @ 2019