ZKIZ Archives


30惡煞搶棺毀示威道具

1 : GS(14)@2017-07-02 14:17:34

■古思堯的示威棺材昨遭多名大漢推出馬路拆毀。社民連fb圖片【本報訊】社運人士古思堯幾乎每年7.1早上都會抬道具棺材到灣仔抗議,但昨晨他在長沙灣準備將木板製棺材搬上客貨車時,突然有約30名大漢衝出搶走棺材,拖出馬路中心毀爛。古思堯表示,數日前已接獲內地疑似執法部門追問棺材下落,批評中共找來疑似黑漢或「愛國」社團幫忙,顯示政權已衰退。■社民連即場製作新「棺材」示威,隨即遭「愛國」團體摧毀。

古思堯調虎離山反跟蹤


古思堯表示,4至5日前已接獲疑似內地部門電話,追問道具棺材下落,曾試過1小時內致電他6至7次。他訛稱棺材已經交予社民連,希望調虎離山。惟過去數天仍有可疑人士,全天候24小時於保釣行動委員會存放用具的地方,即長沙灣青山道永盛工業大廈外徘徊。昨晨6時許,他與一名社民連成員,將用木板製成約7呎長、2呎10吋闊及2呎半高棺材搬離大廈,隨即有一名大漢推着鐵的手推車撞向棺材。埋伏在附近約30名20至45歲大漢,從四方八面衝過來,將棺材拖往馬路中心又扯又踢分屍後逃走,他腳部輕微受傷,事後報警。警方列作刑事毀壞案處理。古思堯表示,事前已就被追問棺材下落一事通知社民連,讓社民連有所準備。昨早棺材被毀後,社民連立法會議員梁國雄等在灣仔修頓球場外,即場用膠枝及布製作另一副棺材,但再被「愛國」團體破壞。他指,過去19年只是於示威時被警方搶去棺材,今次中共淪落至要疑似黑漢出手,顯示政權已衰退。有黑道中人表示,習近平來港前已有不少黑幫幫派,收到「阿爺」指示要對付反對中央政府的示威,也收到所有示威人物名字、示威時間及地點。他們收到的指示是,所有針對中共及其領導人的示威道具都不能見光,而搗亂示威者可收取維穩費。社民連立法會議員梁國雄表示,道具棺材象徵「六四」死難者、李旺陽及可能會因末期肝癌而要離開的劉曉波,「我呢副棺材唔係要埋葬任何人,我呢副棺材係要嚟埋葬用殺害人民嚟維持自己特權嘅制度」。■記者陳沛冰97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170702/20076274
30 惡煞 搶棺 棺毀 示威 道具
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=337589


ZKIZ Archives @ 2019