ZKIZ Archives


蘇麗珊男友有料到 游學修幕前幕後都咁勁

1 : GS(14)@2016-09-24 23:30:48

蘇麗珊喺《哪一天我們會飛》演出之後,立即就成為大家嘅女神,可能做咗女神一陣,就爆出佢同游學修拍拖,仲好大方咁認愛,當時蘇麗珊就話鍾意游學修有才華同埋可以0氹佢開心。其實游學修真係好有才華,喺2014年嘅時候,喺YouTube以「學舌鳥 Mocking Jer」為名拍片多咗人認識,去到14年9月,接拍咗《哪一天我們會飛》,就令到更多人認識,仲因為呢套戲同咗蘇麗珊一齊,之後仲拍咗《十年》其中一套《自焚者》。除咗電影上嘅發展,佢都有拍ViuTV嘅《瑪嘉烈與大衛系列綠豆》同o依家播緊嘅《三一如三》。除咗喺幕前嘅演出,游學修作為一個創作人,都非常之出色,現時佢係網絡頻道CapTV嘅合伙人,唔少嘅片佢都有份創作,最為人熟識嘅就係《港產誠實預告系列》。仲有就係由游學修自編自導自演嘅《Jer人現身》,將蝙蝠俠加入雨傘運動為主題,仲搵埋導演黃修平、柳俊江參演。又有一次,游學修同華人置業主席兼行政總裁、青年事務委員會主席劉鳴煒一齊上港台節目《我係乜乜乜》,搵咗一班香港女士去揀佢哋兩個,首先就唔畀啲香港女士睇佢哋個樣,又唔講佢哋嘅背景,當時14個香港女士有11個揀游學修,但當公開咗佢哋個樣同背景之後,就只剩番6個女士揀游學修,所以話,其實游學修好有內涵。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160924/19780491
蘇麗 麗珊 男友 料到 遊學 修幕 幕前 幕後 都咁 咁勁
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=309860

葉月里緒奈再現幕前激瘦疑患厭食症

1 : GS(14)@2017-03-03 00:59:52

日本過氣女星葉月里緒奈(前名:葉月里緒菜)當年跟有婦之夫真田廣之搞不倫,被封為「魔性之女」,人氣跌入谷底嘅,喺香港都有「二奶菜」稱號。41歲嘅葉月曾幾何時係日劇界紅人,如今佢已冇晒光彩,幾乎喺藝能界消聲匿跡,近日佢為TBS電視台日劇《刑事夫婦3》客串演出,相隔兩年重返幕前。葉月多年前閃嫁壽司師傅,98年結婚後兩個月已經離婚,喺04年再婚並誕下囡囡,之後就暫別演藝圈。不過葉月外型已今非昔比,一向瘦削嘅佢比以前更加皮包骨,觀眾睇完佢個樣都話驚驚,形容佢似乎健康欠佳,觀其充滿病態嘅面容,唔少網民都話佢似患有厭食症o添!
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170302/19945055
葉月 緒奈 再現 幕前 前激 激瘦 瘦疑 疑患 厭食
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=327464


ZKIZ Archives @ 2019