ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】大S細仔臉圓似爸爸

1 : GS(14)@2016-09-01 06:12:31

徐熙媛(大S)今年5月為老公汪小菲(小圖)添個男丁,當時大S話囝囝小希箖個樣生得好似吳彥祖。唔經唔覺小希箖已經3個幾月大,噚日終於見到小「吳彥祖」嘅廬山真面目。大S奶奶張蘭喺微博post抱孫相,小希箖似唔似吳彥祖就見仁見智,不過個樣就似爹哋多過媽咪,肥嘟嘟臉圓圓好有肉地,張蘭抱起孫仔,眼神好有愛。撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160831/19754835
馮仁 仁昭 四圍 細仔 仔臉 臉圓 圓似 爸爸
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=306931


ZKIZ Archives @ 2019