ZKIZ Archives


呂麗君馬名有心思叫「摩高一丈」同「替天行道」

1 : GS(14)@2016-11-21 00:05:01

呂麗君大戰「巴基之星」?本來有機會㗎!點樣大戰?綠茵場上一決高下囉,呂麗君仲分分鐘會落場……拉頭馬添。但依家呢個可能已經唔存在。因為馬會公佈,第9場14號馬「摩高一丈」(White Magic)因右前腿不良於行已退出競賽。「摩高一丈」馬主就係呂麗君。「摩高一丈」個名特別?2012年榮升馬主嘅呂麗君,名下另一愛駒,叫做「替天行道」(Poetic Justice),出戰過香港打吡大賽,呂麗君仲帶埋當年得10歲女兒劉秀盈一起為愛駒打氣,但未見大劉出現。不過「替天行道」去年已經退役,由「摩高一丈」接力。不過,呢兩匹馬嘅戰績,似乎都相當麻麻。「替天行道」(已退役)來港出賽:6次戰績:1次第2 1次第4 2次第5總獎金:$969,000最後評分:90分「摩高一丈」(現役)來港出賽:7次戰績:2次第5總獎金:$115,500評分:81分如果呂麗君仲買馬,佢隻馬會叫咩名?
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161120/19839935
呂麗 君馬 名有 心思 高一 替天 行道
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=316374


ZKIZ Archives @ 2019