ZKIZ Archives


財經評論:去啦,比卡超!

1 : GS(14)@2016-07-15 05:13:20

Pokémon GO率先在澳紐美推出,睇開《寵物小精靈》大的香港人未有得玩,但見到外地朋友用facebook同instagram瘋狂貼圖「曬命」,甚至連群結隊一齊捉超夢夢,睇到都好想玩埋一份。於是,再一次出現「捉精靈熱潮」並唔奇怪,連帶《寵物小精靈》擁有者之一的任天堂,股價短短幾日就升超過一半。點解呢款遊戲會大熱?有人話係Pokémon GO利用定位及「增強實境」(AR)技術,玩家可以邊玩邊走。但Pokémon GO製作公司Niantic,之前推出過一款玩法相似的遊戲《Ingress》,玩家先要加入正規軍或反抗軍,然後佔領不同地標,例如將軍澳工業邨有TVB及港交所數據中心可「被佔領」,但該遊戲的聲勢卻遠較「捉精靈」弱。早年亦有一些「定位社交」應用程式,例如是Yelp及Foursquare等,透過定位功能,令用戶及朋友更容易知道獲推介的商戶位置,甚至提供獎勵及優惠,吸引用戶出門及到商戶消費,但始終不及只有「打卡」功能的facebook具推廣效果,都反映僅得定位及AR技術,都未必吸引人使用。 Pokémon GO利用定位及AR技術吸引玩家固然有用,但更重要的是,新遊戲容許玩家模仿《寵物小精靈》內的訓練員,走通街捕捉比卡超、卡比獸等小精靈,然後育成「升呢」進化,再到道場「踢館」,令我們能夠代入成為電視中的小智。玩家的「小智情意結」,加上「老鬼」的集體回憶,才是這款遊戲成功跑出的主因。雖然這款遊戲成功帶起話題,但如果細心留意,在fb及ig「曬相」,甚至聯群結隊捉精靈的人,都是成年玩家居多。過去數年,為帶起Wii及NDS銷售,而堅持不推手機遊戲的任天堂一直「積弱」,由2011年至2016年間,只賣出4,000萬套《寵物小精靈》遊戲,對比一般熱門手機遊戲,隨時有過億下載量,或者反映新一代小孩對比卡超不再熱衷,甚至逐漸遺忘。「去啦,比卡超!」是10歲主角小智的金句,但見到一大班大人扮小智,齊齊捉精靈,其實份外違和。或許,透過任天堂第一款手遊Pokémon GO,重新吸引這一代小孩子認識《寵物小精靈》,可能是上一任社長岩田聰生前最後的願望。記者:胡仲邦

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160715/19695418
財經 評論 去啦 比卡
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=303780


ZKIZ Archives @ 2019