ZKIZ Archives


黃建業又套股換樓2億銀買大埔靚舖 李華華

2010-7-27  AD

 

呢排股市好悶, 但樓市就發晒癲!日日都話有屋苑呎價創歷史新高,估唔到連舖市都旺到發紫!早排大手減持美聯(1200)嘅集團主席黃建業,當人人都以為佢睇淡股樓之際, 華華收到風,佢最近竟然出手入市喎,仲一使就使咗2.06億銀,買咗大埔廣場一個超過3萬平方呎嘅舖,實行套股換樓咁話!

消息話,黃主席啱啱買嘅大埔廣場地下5同6號舖,夾埋成3.2萬平方呎,呎價成6438蚊,喺大埔區都算新高。呢個舖位o依家由5個客租緊,包括鐳射電器、日本城同Neway卡拉OK呢啲連鎖集團,每個月收62萬租,回報成3.6厘,一啲都唔弱。

黃 主席5月尾一鋪過減持5000萬股美聯,套現近3億,o依家持股量得番5.05%,係歷來新低。不過,黃主席07年10月個時已經奉行一套「套股換樓」說 法,成為個人金句。當年佢不斷減持股票,套現嗰筆密密掃入唔少靚舖靚寫字樓,使咗成5億銀;之後樓市展開大升浪,佢08年中用1.43億賣出銅鑼灣白沙道 地舖,一年咋,就勁賺4820萬,令人又妒忌又羨慕呀!

近呢年幾樓市勁旺,黃主席反而好忍得手,入市次數5隻手指都數得晒,今次突然巨額買靚舖,唔通預示樓市會大升?不過,睇番黃主席兩次入市,都只係買舖同寫字樓,唔通又係另一樣啟示?

李華華

LiWaWa@AppleDaily.com建業 又套 套股 股換 換樓 億銀 銀買 大埔 靚舖 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=17056


ZKIZ Archives @ 2019