ZKIZ Archives


節能比賽 左丁山

http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/columnist/%E5%B7%A6%E4%B8%81%E5%B1%B1/art/20130822/18388653

左丁山可以講得係食中電奶水大嘅,先父在中電工作40年,直至退休,一生只做一份工,憑微薄薪水,可以在洗衣街唐樓租一間板間房及一張冷巷床位上格(上格租金貴啲㗎)俾左丁山讀書瞓覺,左丁山就是如此由小學讀到中學大學,直至有工做,結婚嘞,先至到沙田村屋租一間梗房,告別冷巷床位生涯,可以講,若無父親之中電薪水支持,左丁山之學生生活就會完全不一樣。
近月天氣不是太熱,就是大雨不止,屋企冇法子唔開冷氣,否則會熱死或焗死,冷氣開得多,電費自然多,自己又唔係黃錦星、盧冠廷咁款嘅環保聖人,點可以忍受冇冷氣之苦呀,但又幾覺得自己應該節能省電噃,於是問嚇中電莊偉茵有乜辦法?莊師妹(聯合政政系)話:「將冷氣溫度調高一度,就可以省電,如只開一部客廳冷氣、飯廳唔開,加開一把風扇箒,亦可慳電,如果你想知多啲,中電可以派人上門教你如何節能慳電,裝置智能電錶,中電網上還有能源計算機及碳排計算機……」聽住咁多先,立即採取新政,客廳飯廳冷氣機輪流開,出動一把電風扇,希望可以減少每年高ZKIZ Archives @ 2019