ZKIZ Archives


中環在線:復星唔覺意做咗新浪股東 李華華


2008-12-29  AppleDaily


 

正 當內地網站新浪同分眾傳媒搞緊聯婚合併之際,突然殺出個不速之客復星國際(656),透過喺美國市場大手買入分眾傳媒預託股份(ADS),靜雞雞成為新浪 第三大股東。據復星公佈,喺11月17日至12月22日期間,以11.7億港元收購咗1726.7萬份分眾傳媒ADS,相當於13.33%股權,成為分眾 第一大股東。分眾傳媒係內地最大數碼化媒體集團之一,產品供應畀商業樓宇嘅視頻媒體、住宅電梯媒體、戶外大型LED彩屏媒體等。復星解釋,入股分眾係作為 戰略投資,特別係分眾股價近期好抵買,成為集團收購良機。

吼分眾跌價大手掃

今個月22日新浪宣佈,發行新股4700萬股畀分 眾傳媒,收購對方嘅戶外數碼廣告業務,價值相當於13億美元。消息公佈之後,分眾ADS股價即時急挫16%。復星正好喺嗰陣大舉購入分眾股權,單係22日 就買入860萬股分眾ADS。根據分眾同新浪嘅收購協議,復星將因此配到627萬股新浪新股,藉住分眾同時成為新浪嘅第三大股東,可謂一舉兩得。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=4909

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019