ZKIZ Archives


回到英殖時:灝景灣樓王變負資產

1 : GS(14)@2017-06-10 13:04:26

【97年6月8日】男神黃子華在「冇炭用」棟篤笑曾有一段說話,「董建華你今時今日能夠唔帶保鑣,單人匹馬行入去嗰個灝景灣,啲人叫嗰個做浩劫灣……執番條命仔行番出嚟,我支持你終身做特首」。位於青衣的灝景灣由華潤創業、新鴻基地產及長江實業合作發展,1997年6月8日開售,刷新當時本港樓盤認購史上三項紀錄,包括逾3萬個認購登記、超額認購189倍及凍結資金逾106億元等。樓盤公開發售首日,713個單位全部售罄,首批每平方呎價由6,284元至7,258元不等,預期翌年5月落成入伙。


白韻琹損手離場

惟1998年一場金融風暴,樓市泡沫爆破,灝景灣淪為浩劫灣,樓價急挫四至五成,發展商兩度延期收樓,免觸發撻定潮。在高峯期購入單位的業主,因「樓不抵債」淪為負資產。當年有研究分析指,灝景灣第一期未入伙已貶值逾16億元,平均每個單位蝕近219萬元,相等於當年青衣區13%家庭全年收入。灝景灣開賣首日,藝人白韻琹與男友謝偉俊也到場揀樓,並購入第三座高層逾千呎海景單位。事隔20年,白韻琹經記者提起,才依稀記得這宗買賣,因當年貪灝景灣人少夠寧靜,「(當年)香港冇乜新樓賣,你要去爭先有」。她說入手後便很快放盤,記憶中有損手,但不會回頭看,「就好似賣出去嘅仔、潑出去嘅水,賣仔莫摸頭吖嘛」。97年主權移交至今,香港前進還是倒退?「蘋果」與你細數廿載風雨。【回歸二十年】專頁:http://hksar20.appledaily.com.hk
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20170608/20048587
回到 英殖 殖時 灝景 景灣 灣樓 樓王 王變 變負 資產
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=334897


ZKIZ Archives @ 2019