ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】黃婉曼開舖試食50個包

1 : GS(14)@2016-10-12 07:52:36

曾喺日本學整麵包嘅黃婉曼(左二),近日喺灣仔碼頭新開嘅築地.山貴水產市場開店,賣龍蝦包同海膽包,因為店舖新開,老闆娘黃婉曼幾乎日日去巡視業務,日前仲請咗好友何傲芝、倪晨㨩、李佳芯同黃心美試食。黃婉曼終於學以致用開店賣包,佢話:「為咗出品最好,我喺過去4個月係咁試包,食咗不下50個,食到肥晒。」黃婉曼話稍後仲會推出新款麵包。撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161012/19797884
馮仁 仁昭 四圍 婉曼 開舖 舖試 試食 50 個包
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=311710


ZKIZ Archives @ 2019