📖 ZKIZ Archives


大家覺得佳寧娜價值多少?

1 : GS(14)@2014-11-25 10:53:28

謝謝
2 : derek777(35201)@2014-11-25 13:03:07

壞消息下都唔點跌,現價都差唔多啦,等巿況差D先收集
3 : Ten-Bagger(52111)@2014-11-25 16:02:53

好似好抵咁~
4 : ng caddy(36072)@2014-11-25 17:41:02

greatsoup1樓提及
謝謝


你自己都計到拿...
5 : ng caddy(36072)@2014-11-25 17:50:24

(我不會基本面)好多大陸物業,大陸零售市場不好,都有D影響,如果本業做西式包等等(睇下原料貴不貴)或食物有無出事,如在廣東或城市好D,其他地方吳得,除非大陸有特許經營權會好D,未來會不會賣出物業或比人食左吳知....主力睇下華南城 01668)同騰訊控股700之附屬公司,之後有咩發展,我想都系發展地產./物流//.............以前我推由2011年10月6日-2014年1月16日(0.41-2.1)升5.12(雙頂),,,,,,,,,,,,,,,,不過之後可不可再升............吳知
6 : ng caddy(36072)@2014-11-26 21:32:16

ng caddy5樓提及
(我不會基本面)好多大陸物業,大陸零售市場不好,都有D影響,如果本業做西式包等等(睇下原料貴不貴)或食物有無出事,如在廣東或城市好D,其他地方吳得,除非大陸有特許經營權會好D,未來會不會賣出物業或比人食左吳知....主力睇下華南城 01668)同騰訊控股700之附屬公司,之後有咩發展,我想都系發展地產./物流//.............以前我推由2011年10月6日-2014年1月16日(0.41-2.1)升5.12(雙頂),,,,,,,,,,,,,,,,不過之後可不可再升............吳知


【業績解畫】華南城:對騰訊增持持開放態度
華南城(1668)首席財務總監馮星航於中期業績會表示,對騰訊(700)進一步增持保持開放態度,但指物流未與騰訊有合作,稱京東現為騰訊主要物流服務供應商,不知道騰訊會否再增持股份。

他指華南城有意開拓小額貸款,9月入股的B2B電子商務公司Makepolo(馬可波羅)擁有互聯網金融牌照,未來會對放貸放面的合作持開放態度,而對於騰訊獲批籌建民營銀行申請,他也稱與騰訊有洽談有關合作,但未有具體細節。

談及人行近日減息,馮星航表示,不會因而作出額外發債,融資成本進一步下降空間,現時整體融資成本為7.04%,現時總債務為200億元,其中150億元為境內發債。
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20141126/53168318
除左會拆餅/飲食上市外...........還看1668對126的連繫反應
7 : Chantaiman888(53707)@2015-02-03 08:52:16

0.1. Junk stock
8 : ng caddy(36072)@2015-02-03 23:54:39

ng caddy6樓提及
ng caddy5樓提及
(我不會基本面)好多大陸物業,大陸零售市場不好,都有D影響,如果本業做西式包等等(睇下原料貴不貴)或食物有無出事,如在廣東或城市好D,其他地方吳得,除非大陸有特許經營權會好D,未來會不會賣出物業或比人食左吳知....主力睇下華南城 01668)同騰訊控股700之附屬公司,之後有咩發展,我想都系發展地產./物流//.............以前我推由2011年10月6日-2014年1月16日(0.41-2.1)升5.12(雙頂),,,,,,,,,,,,,,,,不過之後可不可再升............吳知


【業績解畫】華南城:對騰訊增持持開放態度
華南城(1668)首席財務總監馮星航於中期業績會表示,對騰訊(700)進一步增持保持開放態度,但指物流未與騰訊有合作,稱京東現為騰訊主要物流服務供應商,不知道騰訊會否再增持股份。

他指華南城有意開拓小額貸款,9月入股的B2B電子商務公司Makepolo(馬可波羅)擁有互聯網金融牌照,未來會對放貸放面的合作持開放態度,而對於騰訊獲批籌建民營銀行申請,他也稱與騰訊有洽談有關合作,但未有具體細節。

談及人行近日減息,馮星航表示,不會因而作出額外發債,融資成本進一步下降空間,現時整體融資成本為7.04%,現時總債務為200億元,其中150億元為境內發債。
http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20141126/53168318
除左會拆餅/飲食上市外...........還看1668對126的連繫反應


現在系出現雙頂回趺...當時無睇錯...所以),,,,,,,,,,,,,,,,不過之後可不可再升............吳知
因為系雙頂
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=286563

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019