ZKIZ Archives


挑戰者靜靜雞易手


2001-6-14  NM
去年六月,才以五千元買了十四張 打蠟洗車套票的李小姐,上週初在「挑戰者」場投訴:「去美麗華個場至發現冇冲,咪海運呢個場囉,點知排晒長龍,但佢㳜話明兩個鐘搞掂,而家過冲三個鐘, 我架車仲未洗,應承冲人又做唔到,好過分!」現時光顧另一洗車公司的汪太,曾是挑戰者客戶,「我三年前都買冲套票,但後來發現佢刋服務好參差,海運大廈? 蓿●X好,洗車好乾淨,但成日都爆滿簕。而中間道?蓿●N好馬虎,打完蠟仲有刋蠟水効車蓋,好多時套票未用晒就過期(兩年期),咪唔再買囉。」這兩位顧 客,只知挑戰者服務差,卻不知道過去一年間,涉及挑戰者及控股公司股東的欠債及收回場地官司,至少有七宗,涉及欠債達三百八十五萬元。此外,挑戰者的控股 權,原來亦是今年二月底靜靜的易手。

亨亞買起挑戰者

挑戰者原有四位股東,除大股東翁耀榮(Paul)佔四成外,其餘三人均各佔兩成,分別是翁氏紅顏知己潘金枝、李耀培、以及翁氏持有的高宏利服務有限公司。 今年二月二十三日,除李耀培外,其餘三位股東的八成股權,正式轉讓予一間在英屬處女島註冊的Fullpower有限公司。市場傳聞,Fullpower其 實是上市公司亨亞擁有,亨亞主要從事上市證券投資。至今仍是挑戰者董事兼股東的李耀培, 向本刊證實傳聞:「我㳜是俾亨亞收購了,但詳情你最好搵阿Paul,我只負責維修部。」

全盛時期分店數目達六十八間的挑戰者,曾是翁耀榮的印銀紙機。他於 九二年在尖沙咀新世界中心停車場,開設第一間挑戰者後,於翌年便推出多款優惠套票,其中一款以「三二折」,五千元享有十四次打蠟洗車服務的套票最受歡迎, 令挑戰者豬籠入水,而分店數目亦倍升。其中生意最旺場的,要數金鐘太古廣場及尖沙咀海運大廈。亦由於挑戰者現金收入豐厚,吸引翁耀榮去炒樓。自九五至九七 年樓市向上期間,他與紅顏知己潘金枝,先後花了三千六百萬,掃入市區九個住宅單位。可惜兩人眼光麻麻,除了其中一個碧瑤灣單位,於九七年四月轉賣予自己的 公司高宏利,取得賬面二百五十萬賺額外,其餘轉售的四個,卻帶來三百萬虧損,還未計未賣的四個單位,以今天市值計亦蝕了六百萬元!反映翁氏炒樓,損手收 場。

炒樓損手放盤收場 曾任職懲教署,做過室內設計及物業管理公司的翁耀榮,本來對挑戰者滿肚密圈。九七年樓股皆旺時,他除了炒樓外,還計劃將挑戰者上市集資,並大肆擴充分店。 然而股市於十月大跌後,挑戰者上市無疾而終。及至去年年中,翁想捲土重來,找來畢馬域會計師行草擬一份計劃書,表示若以二十倍市盈率計,挑戰者便值二億, 來向市場敲盤,結果乏人問津。原來,那時挑戰者周轉已開始出現問題,間有拖欠員工薪水。有位於去年七月離職的市場拓展部員工,表示離開時公司欠她四個月人 工,離職一年內才逐步清還。

而挑戰者分店亦陸續收縮,令客戶排隊等洗車的情況愈趨嚴重,流失不少客戶,無形中影響套票出售收益,公司營運資金惡化。去年年 底,市傳有行家出價三千萬收購挑戰者,翁耀榮不為所動,及至今年二月底才賣予亨亞,售價未有透露。挑戰者賣出後,翁的煩惱其實未完,事關他仍持有一些負資 產物業。本刊記者於上週一及週五,均到翁氏位於北角的海景大廈寫字樓求見,然而不得要領。而該單位大業主,新鴻基地產已經於四月六日,入稟高院追討十八萬 欠租。

 


PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=25038

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019