ZKIZ Archives


湯未生特約: 蕙禎BB受惠股

Well,未生前幾日食buffet(對! 就是月巴氏愛吃的buffet!),未生碰到前莊偉忠同事(按: 即是「與CEO莊偉忠對話」的那位同事,下星期會再以F先生出現),傾左幾句,他說未生應該寫一些政治和投資有關的題材,正好我對游蕙禎BB有點好感,於是未懼怪獸老婆不高興,趁她回外家的時候玩命偷看青年新政的政綱,於是硬擠下未來幾星期題材,一.定.要.先. 寫. 蕙. 禎. B. B. 受.惠.股!未生發現好多話打擊地產霸權,但都變偏幫,除此之外,全部狂想如下,自己睇:

1. 提高取得單程證門檻,例如要懂粵語、打擊假離婚等等等,會減少低層勞工供應,變相提高居民收入,業主不會對租戶很良心地提高租金,工資上升亦使他們有能力買到更貴的物業...

2. 檢討公屋政策,如打擊富戶、非法出租公屋情況等,前者加強私人物業的需求,後者提高私人物業的租用需求,均是推高私人物業價格的現金流及價格的方式。就算推動租金管制,只是可能改變了租金收取模式,例如張五常提及的「鞋金」等或會復活,變相把未來的租金一次過收取。

3. 保護現有郊野公園用地...未生想即是限制土地供應,相信供應少了對樓價的影響應該立竿見影吧。

4. 最低工資...um...我應該回到(1)的可能性好了。

5. 強積金改革研究擴闊投資選擇的可行性,其中一項是投資物業...多了一筆首期,不免也是買層樓吧...物業需求增加,下一步不用說了。

6. 他們要打擊外勞,又要多建不少物業和開發不少基建如海水化淡廠等等,但其實老一輩的建築工人已經很老,人工還要比部分經理級人員高呢,如果這些人都要退休,在青黃不接下,工資上升,物業的成本可以去到多高? 地產商又在成本上加利潤,新樓又創高峰,至於二手住宅因重置成本上升,亦會水漲船高。

7. 大型建築股也會受惠,一來因為物業價格增加樓價上升,工程標價會愈高,另外工人減少,大型建築商可以透過分判把找壓力下移,三來對建造業這些高污染行業增加稅項,增加資金門檻,對大型企業有利,最後又說要增加不少供給本土基本資源的設施,大型公共工程會增加,真是一條大財路啊。

8. 小巴16座增至20座,小巴會增加收入,小巴股的春天不會遠。
 
可以講,在蕙禎BB等人加持之下,物業只會升不會跌,地產霸權會愈來愈穩固,一言蔽之「有樓在手,扭轉未來」,最好專心做野,兩年畀一半供滿一層樓,過兩年fully paid,咩都搞掂晒,傑青都有得你做啦。想下想下愈來愈興奮,buffet 是但食算啦,唔得閒同同事social添。

(閱後按: 怪獸老婆看到後心碎,她說我「思想上出軌」,我好想哭呢。)
湯未 未生 特約 蕙禎 BB 受惠
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=219397


ZKIZ Archives @ 2019