ZKIZ Archives


股價暴跌,早有先兆 探險家

來源: http://hkcitizensmedia.com/2016/07/15/%e8%82%a1%e5%83%b9%e6%9a%b4%e8%b7%8c%ef%bc%8c%e6%97%a9%e6%9c%89%e5%85%88%e5%85%86/

最近港股日升日跌,始終走唔出19500-21500呢2000點的橫行區間。雖然大市冇咩明確走向,但係上星期就先後有兩隻細價股出現單日暴瀉,成為市場焦點,當中L&A INTL HOLD(08386)單日大跌90%,另一隻智傲控股(08282)同樣地也在單日急跌69%。就咁聽跌幅好似好得人驚,搞到唔少散戶都唔敢買財技股,但其實只要懂得分辨那一類股票是高危股,一樣可以避開陷阱。

要懂得分辨,就要先了解呢一類高危股有咩特徵。

1. 股價遠高於配售價

好多係創業板以全配售上市的公司,首日股價便會大幅高於配售價,咁係因為承配人少,散戶冇得玩,貨源十分歸邊。若然股價越升越有,將公司炒到一個虛高的市值,這就變成了一個計時炸彈,一旦引爆,股價也隨之暴瀉。以L&A INTL HOLD為例,公司單日大跌90%,但其實暴跌過後公司仍比配售價高出超過一倍。翻查8386的歷史,8386曾在去年1拆10,再在今年1拆5,也就是說8386當初的1股已經拆成50股。用計數機一計,$0.6除以50,$0.012是也。

因此,當初上市的承配人,他們的成本是$0.012,就算現在以$0.026沽,仲賺緊116%。

2. 市值遠高於殼價

這與第一點相若。因為股價大幅上升,同樣帶動市值上升。一間上市公司的價值可以分為3類 — 殼價、業務、資產。對於細股黎講,3種價值裡面,殼價往往係最重要的,業務資產反而值唔到幾多錢。所以,當大家見到一些創業板上市的公司既市值係遠高於其殼價加上業務和資產,同樣也要小心小心。

回顧智傲控股的上市歷史,智傲在今年1月13日上市,全配售,承配人只有113人,配售價$1.25,由於太乾身,上市首日挾高也是理所當然,智傲當天上市最高見過$4.89,收市報$3.75。唔夠幾日,智傲既股價進一步大幅上升,股價由$3.9升至歷史新高$8.48,市值炒到13.6億。有數得計,殼價3.5億,淨資產9300萬,加埋都係4.4億,同市值相差9.4億。上年全年業績虧損2900萬,點睇都唔似值9.4億,所以單靠公司的資產同業務,根本不足以支撐咁高的市值,所以股價總有一日會回到起步點。

3. 大股東抵押股份

大股東抵押股份除左可以係暗手賣殼的一種,也可以係用黎借錢周轉。當大股東抵押股份,可能代表大股東有資金需要,財政面對困難。由於係抵押股份,股價下跌就有可能被人call margin,一旦補唔到倉,證券行就會將其斬倉,引發股價大瀉。

當然,上市公司暴跌可以有好多其他原因,公司做假數、被人惡意沽空、內幕消息等,都可以令股價大跌,但要數暴跌股既三大主要特徵,則是以上三個。日後見到一些市值虛高的股票,大家也要小心格外留意呀。

更多文章詳見於:
「股市探險家」專頁:https://www.facebook.com/stockadventurer/

(以上純屬個人意見,並不構成任何投資建議或勸誘。)

股價 暴跌 早有 先兆 探險家 探險
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=205306


ZKIZ Archives @ 2019