ZKIZ Archives


有G2之實 左丁山

2010-06-02  AD


 

美國國務卿希拉 莉.克林頓,財政部長蓋特納到北京出席中美戰略與經濟對話,帶咗二百名美國官員及商界要人參加,連聯儲局主席伯南克都要做茄喱啡,影大合照時企在後排,可 見美方高度重視中國。有咁啱得咁蹺,會議期間或之後,歐洲美國股市大跌,南北韓雙方磨拳擦掌,朝鮮半島局勢緊張,於是蓋特納立即自北京飛歐洲見德國、英國 領袖,希望安撫歐洲市場,而溫家寶亦在五月廿八日飛往首爾見李明博,美國好希望中國能出手化解朝鮮半島新危機。呢呢,以前中國否認有G2之說或之實,但當 世界局勢緊張之時,美中要同時出手,說明咗世界上雖無G2之名,已有G2之實,甚麼G7與G20,係開會做騷開派對而已。

美國咁睇起中國, 平時猛咁話中國賺取大量貿易逆差,逼人民幣升值,但富士康跳樓事件讓人們清楚看到,中國表面上取得大量貿易盈餘,實質上只為美國公司服務。例如富士康製造 iPhone、「蘋果」賺到笑,股價不斷上升,已達市值二百二十一億美元(按五月廿六日市價每股二百四十四點一美元計),成為世界第一大科技公司,力壓微 軟。但富士康賺到幾多呢?好睇唔好食,毛利率只有6%。中國政府假如認為富士康員工跳樓有損中國形象嘅話,正好趁此時機發圍,宣傳富士康賺得少,「蘋果」 賺得多嘅實情,搶回國際輿論同情,反擊美國在中美貿易吃大虧之說。

回到上世紀八十年代,美國人亦高度重視日本,認為日本人夠勤力、有創意、 有高科技,猛咁捧日本,最出名嘅一本代表作就係哈佛著名學者傅高義(Ezra Vogel)之Japan as Number One(1979),曾經暢銷一時,傅高義紅極一時。跟住美國不斷要求日圓升值,日本人感到驕傲,飄飄然,到紐約買洛克菲勒中心,到洛杉磯買Arco Tower,到夏威夷狂掃豪宅,曾引起美國人恐慌、反感;只有佛利民講,美國土地搬唔走嘅,最好賣晒畀日本人。今年2010年,「日本第一」冇人提咯,有 人寫書講「中國第一」,日經指數在5月28日係9762.98點,比1989年12月29日之38915.87點還要低咗七成五,跌低咗就爬唔起身,日本 始終冇法子超越美國成為冧巴溫!美國人冧完日本,o依家冧中國,結果會係點?PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15904

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019