ZKIZ Archives


李家鼎教落同女仔「發生咗某啲嘢」男人要負全責

1 : GS(14)@2017-01-02 01:05:44

鼎爺李家鼎,表面好惡,但其實好風趣,多年前試過著背心牛仔褲加白襪仔一身「第一代板仔」為本報影專訪,仲要chok個港女二式,玩得,亦玩得好認真。書少讀嘅鼎爺,18歲拜師習武,20歲做埋龍虎武師,以前係做四哥謝賢嘅替身!大家都鍾意着白色老西!除低件老西,鼎爺一身肌肉非常噴血,早於88年已經喺西片《搏擊之王》(Kickboxer)兜口兜面掌摑大隻佬尚格雲頓,後嚟做埋無綫武術指導,又參加過多個國際騎術大賽,贏過超過200個獎項。硬橋硬馬,但鼎爺都有溫柔一面,73年拍《大除害》認識施明,有傳當時施明俾幾個龍虎武師抽水,鼎爺怒髮衝冠同班武師打起上嚟,結果贏得芳心,77年步入教堂,一直好恩愛,係圈中模範夫妻,不過後來有傳鼎爺牛精火爆,89年已經亮起紅燈,最後拖到94年先正式離婚。離婚多年,鼎爺接受昨日出版嘅周刊訪問都話,咁多年喇,如果要拈花惹草,其實唔難,但佢一直都冇咁做。咁有冇女仔「吼」?當然有,鼎爺都話,教騎馬咁多年,好多人仰慕佢,但佢一直定力夠,因為唔想負人。鼎爺於訪問中謂,做男人,最重要係做一個負責任嘅男人,如果同女仔發生咗「某啲事」,做男人嘅就識得負責任,要一個人擔起晒,唔可以「一人一半」卸咗啲責任佢。就算教仔,鼎爺都係咁樣講嘅。鼎爺仲話,寧人負我,我不負人。呢個,亦係佢尋尋覓覓多年,近呢幾年先至再戀愛嘅原因。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170101/19883389
李家 鼎教 教落 落同 同女 女仔 發生 咗某 某啲 男人 要負 全責
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=320931


ZKIZ Archives @ 2019