ZKIZ Archives


奶茶遺傳靚鼻畀囝囝

1 : GS(14)@2015-04-12 16:21:19

■奶茶仔的高鼻盡得媽咪劉若英遺傳。微博圖片


同屬高齡產婦、現年45歲的劉若英(奶茶)與老公鍾石結婚3年,奶茶於今年1月底剖腹生產一索得男。她對囝囝非常保護,一直都未發放過奶茶仔廬山真面目的照片,她只肯讓囝囝的的腳仔相見人,料不到奶茶仔的真身,卻被一眾好友洩露。


■劉若英今年1月為老公誕下兒子。資料圖片


事緣近日劉若英依台灣習俗向圈中好友派滿月油飯,好友寬姐前日於fb貼了一張印有奶茶仔睡相的賀卡放上網,間接令他曝光,寬姐更在fb上留言:「祝福奶茶……也謝謝今天第一餐……享用如此美味的油飯……」。而光良和台灣DJ盧春如前日亦分別於微博貼了與奶茶仔的相,相中所見奶茶仔盡得媽咪鼻高的遺傳,而且睡相非常甜美。撰文:李森

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20150412/19109192
奶茶 遺傳 靚鼻 鼻畀 畀囝 囝囝
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=289496

【馮仁昭四圍超】黃芊詠5萬修葺靚鼻

1 : GS(14)@2017-03-04 00:34:44

周永恒舊愛黃芊詠日前去咗台灣執靚個鼻,佢噚日話:「唔係天生麗質,所以咪去整容,我三、四年前返內地整過一次,今次去台灣就用好啲物料整多次。每個女仔都想變靚啲,blogger可以分享,點解我唔可以。」黃芊詠噚日拆線,佢話呢次開刀整鼻埋單22萬新台幣(約55,000港元),佢好滿意效果,仲話男友錫到佢燶,感情穩定啲會考慮結婚。 撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170303/19945360
馮仁 仁昭 四圍 黃芊 芊詠 修葺 靚鼻
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=327603


ZKIZ Archives @ 2019