ZKIZ Archives


笑到最後:三大理據追合豐

1 : GS(14)@2017-09-17 16:29:12

上周本欄「問價」推介勝獅貨櫃(716),推介開市價被挾高至1.66元,隨後的確被震倉,翌日最低見1.58元,之後明顯展開升勢,上周五收市最高見1.75元,追回資產合理價值只是時間問題。大價股今年升勢強勁,近日則飽受外圍因素影響,市場對「績優+折讓」有需求。合豐集團(2320)一隻股有齊「績優+折讓+出售資產」,業績公佈後吸引到連大股東都要掃貨。合豐中期純利多賺1.34倍,業務由去年第四季中後價量齊升,行業復蘇不會半年完成,計往績,下半年業績較上半年增逾倍,業績支持下股價勢將再升。事實上,其他紙業股今年中期純利升約六成,全年股價升5成至逾倍,合豐績更優但股價僅升18.56%,追落後只是時間問題。合豐最新每股資產淨值達1.96元,PB僅0.59倍,績優股不可能出現如此大折讓,僅僅追回資產淨值已有70%升幅。更重要原因:高明有朋友,喺大陸開廠,佢同我講,深圳樓價近年狂升,加上地方政府「三舊改造」,將唔值錢嘅廠地改造成住宅。中期業績顯示,合豐廠房資產有13億元,本身已高過該股市值9.16億元。合豐喺深圳、東莞及清遠仍有五間廠房,公司於2014年年底出售東莞鳳崗廠房,已證明沒有資產是非賣品,肯定當日出售後該區地價繼續上升。賣開有條路,一旦有人覺得早年出售資產賣平咗,不排除其他土地以高價出售,甚至自行轉型發展住宅迎接深圳樓市升浪。合豐現時有三大理據:「績優+折讓+出售資產」,隨便中一樣都足以引發股價升浪。大股東家族、副主席許森平去年6月股價0.6元大手增持,至今年初1.12元近倍升後反手減持。聯交所資料顯示,許森平及行政總裁許森泰在公佈中期業績翌日更立即以1.12元掃貨,我即刻諗:你都肯買,唔倍升都唔沽啦。首站先睇股價追回資產淨值1.96元,潛在升幅達70%,今次值得不問價追合豐。高明
http://www.fb.com/bigricetea本欄逢周一刊出
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170911/20149265
笑到 最後 三大 理據 據追 追合 合豐
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=341092


ZKIZ Archives @ 2019