ZKIZ Archives


食肆轟未事先通知

1 : GS(14)@2016-05-19 02:27:04

【本報訊】警方動員數以千計人員圍繞灣仔佈防,誓要令全國人大委員長張德江的訪港行程滴水不漏。灣仔一帶商戶卻有苦自己知,有謝斐道的食肆負責人直斥警方未有事先通知封路安排,現在面對人流、泊車位同步減少的窘境,預料生意額下跌近四成之餘,連食材供應也受阻。不能泊車阻運送食材

警方的封路安排,包括間歇封閉部份港灣道、暫停部份港灣道的巴士站及的士站,以及不准車輛停泊介乎菲林明道與史釗域道的謝斐道及龍景街等。在謝斐道開設茶餐廳的陳先生指,預料封路期間會令茶餐廳生意下跌三至四成。他又指,封路不單令人流減少,不能泊車也令運送食材大為不便,屆時或要多花時間運貨,甚至影響餐廳運作。他十分不滿警方沒事先向受影響店舖發出任何通知,「最低限度應要預先(口頭)話畀我哋聽先」。附近另一茶餐廳負責人李先生亦表示,封路3天時間太長,生意最少跌兩成。但他估計附近示威區的活動未必會波及到謝斐道食肆,故未有考慮暫停營業,不過就需為上落貨物的安排動腦筋。而從事廢紙回收的翁小姐(圖左)亦指封路令公司車隊無法上落貨,「我哋喺度搵食,唔畀泊車就要去到好遠先有得泊」,認為日常運作會因而受阻。■記者紀靜雯

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160517/19615393
食肆 轟未 事先 通知
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300298


ZKIZ Archives @ 2019