ZKIZ Archives


記招晒500萬現金加500萬支票亞視篋底「裝假狗」?

1 : GS(14)@2016-03-06 02:15:43

亞視新投資者、中國文化傳媒國際有限公司(下稱中國文化)股東司榮彬,昨日凌晨五時左右向員工發短訊,呼籲他們「千萬別收德勤解僱信,靜候司總的好消息。」又指會繼續無償注資1000萬元資金,並聲稱「也剛跟德勤總部溝通,力求矯正香港德勤的錯誤決定,支持亞視重組發展。」昨日亞視股東於亞視大埔總台舉行記者會,展示500萬現金及由司榮彬簽署的500萬支票:「總數係我哋commitment(承諾)嘅1,000萬,當係送畀亞洲電視。」何子慧指員工薪金會用現金發放,其餘會存放夾萬,日後再動用。亞視力證有資金可營運下去。不過有網民就質疑,呢篋金牛,有古怪,疑在篋底「裝假狗」,而且左下方底部嘅紙幣條邊係紅色,好明顯唔係$1,000紙幣。若果全部都係1000蚊紙,500萬就有5,000張。個箱約莫有9疊,每疊500幾張,所以箱底有嘢墊起亦唔奇。但紅色綑邊嘅鈔票又係咪$100呢?

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160305/19517660
記招 招曬 500 現金 支票 亞視 篋底 裝假
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=296868

恩真裝假狗 胸圍跣落肚

1 : GS(14)@2017-05-07 15:30:26

韓國女團DIA的19歲成員恩真上月舉行showcase時,因身體不適而中途消失於舞台。日前恩真又出事,不過她今次是在舞台上出醜。恩真上周三與隊友在台上載歌載舞落力表演時,原本穿上短裙騷腿的恩真大晒青春本錢,不過網民卻發現跳跳吓她忽然變成四個胸,原來她因為「裝假狗」加胸墊而出事,胸墊疑因移位險些跌到落肚皮,更疑似凸點,十分尷尬。不過恩真就十分專業,繼續完成演出。撰文:施洛冰
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170507/20013046
恩真 裝假 胸圍 跣落 落肚
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=332412


ZKIZ Archives @ 2019