ZKIZ Archives


獨家電郵 揭港大權鬥 張永霖逼走徐立之

2011-11-03 NM

港大上週爆出校長徐立之明年八月約滿後,自願不續約。由於徐年初才說欲續任,現在突轉軚,加上十個月內難覓新校長,各界嘩然。 本刊取得港大高層絕密電郵,揭發原來逼走徐立之的始作俑者,是校務委員會成員兼港大專業進修學院(HKU SPACE)校董會主席張永霖;而據消息人士爆料,張永霖因不滿徐立之對SPACE擴張搞私立大學的意見,於是搜集莫須有罪名,在手握大學行政實權的校務 委員會(Council)撥火,踢走校長。港大下週一將再討論聘請新校長事宜,有教授揚言召集師生公投,挺徐立之留低。徐立之一走,三三四學制改革在即, 港大失去校長領導,群龍無首,令人擔憂。

十月二十八日上午九時
梁志清向梁智鴻發電郵,提到梁智鴻在校長徐立之(VC,Vice Chancellor)延任一事含糊其詞,但張永霖(Linus Cheung,錯寫成Linus Cheng)反對。

十月二十八日下午三時
梁智鴻(C. H. Leong)火速回應,澄清挽留徐立之屬個人意願。


港大校長徐立之上週六出席禮賓府授勳儀式時,經常露出疲倦表情,一個人飲香檳,非常落寞,而同樣出席儀式的校務委員會(簡稱校委會)主席梁智鴻,卻精神爽利,與徐擦身而過時亦沒有和他打招呼。

梁智鴻只想續短約
明 年八月便約滿的徐立之,今年二月和傳媒春茗茶聚時,表明願意續約,希望看着港大邁進三三四。而梁智鴻早於今年五月,曾與港大教職員校委會代表見面,梁當時 稱是向他們收集意見,及了解對徐立之續約的看法,更表達了個人意向,表示雖然不是太滿意徐立之猶豫不決的管理作風,但考慮到明年是三三四新學制開始,為免 節外生枝,「金刀梁」於是希望「短短地」替徐續約,由五年任期縮至半年至一年。 梁智鴻密底算盤本來是打得響的,遴選新校長一般需時十六個月,若挽留徐立之續約成功,港大便夠時間覓下任校長。梁成竹在胸,至上週二才即場提起續約事宜。 根據本刊取得的港大校委會文件顯示,議程並無討論校長續約事宜,但當晚梁智鴻在會議開始前,就突然開口要求成員討論徐的去留問題。 每月開一次會的校委會屬港大最高權力核心組織,有人事任命權力,成員由特首委任人士及校內教職員民選代表組成。 當晚共有十八名委員出席,四位缺席。有出席者透露,當晚表情凝重的徐立之因討論其續約問題,須先行避席,梁智鴻隨即宣布已收到徐立之表示約滿後不考慮續約 的信件,並着各人討論是否挽留。

峰迴路轉

莫須有罪名
就在此時,突然就變成了 以張永霖為首的批徐大會,張永霖不斷踴躍發言,毫不留情地表達他對徐的種種不滿。他首先抨擊李克強到訪期間造成混亂,責怪徐立之在短短七日內連發五電郵予 全校師生,而未有先經校務委員會通過,質疑他自把自為,語氣非常嚴厲。之後他便細數其他校內瑣碎事務,旨在批評徐立之管理不善,包括連接新舊校園的大學街 遲遲未拍板決定、大學籌款由去年度的7.9億,下跌至今年度的6.9億、本年度的大學撥款投資虧損了七百多萬等。 就連○五年李嘉誠捐十億予港大冠名港大醫學院風波,張永霖也指徐立之未為李解圍,最終令捐款者(即李嘉誠)十分尷尬。 張永霖愈數愈多,但其實他所指的所謂「罪狀」,均非直接由徐負責。如大學街由副校長John Malpas負責,而冠名事件當年更是校委會的集體決定,當年的校委會主席是利豐集團主席馮國經。至於八一八事件,港大法律學院院長陳文敏早前亦曾指事件 調查尚未完成,此時批評徐的處事方法,甚至決定其去留,程序上不公道,對徐很不公平。

港大校務委員會派系分布

港大管治架構

只有鄭維志力挺
此 時,校委會另一成員鄭維志終按捺不住,發言力挺徐立之,肯定徐在學術上的成就,帶領港大在學術發展有成績,加上三三四學制改革如火如荼,明年將有首批新學 制學生進入大學,及新校園發展計劃等,全部均是徐立之跟開的工作,力挺校委會應挽留徐立之。 消息人士透露,擔任港大校委會成員十三年的鄭維志,在前港大校長鄭耀宗落台後,擔任校長遴選委員會成員,有份力邀徐立之由加拿大回港工作,對徐的工作一向 滿意,故對徐不續約感到可惜。 鄭、張各執一詞,惟另外兩位委員醫學院院長李心平教授、生物科學學院教授梁志清(Fred Leung)等亦加入圍剿徐立之。李心平亦認為徐管治能力差,強烈建議另尋新人選,梁志清則同意可找新校長。其餘的委員則保持沉默,最終在沒有投票下,通 過接受徐立之不續約信件,校委會亦沒有提出挽留。 雖然會後梁智鴻連日指不續約是徐立之決定,港大很希望徐立之留任等。而徐更大方表示,他願意留任至新任校長到任,以便交接。 但本刊取得的校務會內部絕密電郵,發現張永霖再加一腳。

無情電郵曝光
根據校委會成員梁志清(Fred Leung)上週五向校委會成員發出一封標題為「Urgent inquiry and clarification」(緊急查詢及澄清)的電郵,內容指他聽到梁智鴻在電視新聞上,無論以中或英文,均表示希望徐立之留任至新校長到任為止,並要 求梁智鴻澄清,更講到明「Linus」(張永霖洋名)在校委會會議上反對徐立之留任至新校長到任,要求梁智鴻盡快澄清。 眼見張派人馬企硬踢走徐立之,梁智鴻當日下午即以電郵回覆梁志清,澄清他希望徐在過渡期間留任的言論只屬「個人意願」。連身為主席的梁智鴻也轉軚,徐立之 的離開,幾成定局。而最無情的,是上述「梁梁電郵」全部亦有電郵給徐立之,難怪徐立之身邊的朋友替他難過及不值。

干預港大事務
本 刊逐一向二十二名成員追問是否逼走徐立之,大部分都拒絕或不作回應。記者週一在中環中建大廈梁智鴻醫務所等他,梁聽到記者說有「內幕電郵」時先是一愕,隨 即表示沒有回應,另一名反徐派成員、前學術評審局主席廖約克則說:「可以搵個新校長!」 而被指為踢走徐立之的始作俑者的張永霖,本刊致電他的手電,他聽畢提問只重複說:「而家我無嘢想同你哋講。」另一主角徐立之則在截稿前未有回覆。 有港大高層坦言,張針對徐已非首次,「佢呢幾年成日都話俾意見,佢對徐立之好多意見,郁啲就話我嚟教你管理,佢就用生意人嘅角度嚟睇學校!好多次干預港大 嘅內務事情,又喺SPACE嘅會,講埋港大校內嘅事務。」 口水多多的張永霖以往卅四年打工生涯只在三處打過工:國泰航空、電盈和亞洲電視,其中當年大東醞釀出售香港電訊,時任香港電訊行政總裁的他,便自嘲淪為 「青樓名妓」,等候「贖身」,最後協助李澤楷的盈科數碼動力鯨吞香港電訊,成為電訊盈科,他亦出任了電盈副主席四年,在○四年離任。離開電盈更獲得四千五 百萬元約滿酬金。


離開電盈後的張永霖,突然踏入教育界。當時任港大校務委員會主席的馮國經,邀請他出任香港大學專 業進修學院(SPACE)校董會主席,希望他能有效地管理自負盈虧的課程。據知,張自此視SPACE猶如自己的寶貝,對日常營運管得很仔細,經常錄得盈 餘,亦有向員工派發花紅,以激勵士氣。而SPACE亦在他管理下,生意非常好,財政豐裕,根據最新的港大財務報告顯示,2010/11年度,SPACE的 學生人數達八萬七千七百人,全年收入高達八億。根據財務報告顯示,SPACE每年扣除開支和儲備,有五千五百萬盈餘,另還可上繳二千六百萬給港大,財政非 常充裕,故張永霖對SPACE的表現非常自豪。 SPACE在全港有十二個中心,雖然面對其他七大院校校外進修學院的競爭,但憑着其港大的招牌,依然不乏學生,每年開辦的課程多達一千二百多個。隨着 SPACE越搞越成功,加上去年施政報告建議新學制改革下興建更多私立大學,雄心壯志的張永霖,更矢志將SPACE成為私立大學,成為獨立王國,曾計劃在 今年開始開辦可頒授學位的課程。 但據知,在港大的教務委員會上,有教授擔心設立私立大學學位太多,質素難保證,或令港大「品牌」貶值。徐立之雖有向張永霖帶出有關意見,但最終仍支持該計 劃,但徐立之言論觸動了張的神經,今年,張接受傳媒訪問時,暗示對徐立之辦學方針不滿,竟然指港大過往太過注重排名遊戲,希望大學從八一八事件學會怎樣處 理,不再只是成為一所職業訓練學校,而是注重道德、通識等多元教育。

SPACE版 圖

教職員力挺
逼 宮事件後,不少港大教授都替徐立之所受的批評感到不公,「成件事就對徐立之唔公平!完全係一小撮校務委員會成員利用我哋唔識玩政治嘅弱點,欺負一個學者! 咁大件事,Council有無問過我哋意見呀?我無諗過喺港大會發生咁嘅事,完全莫名其妙!國際級大學咁樣管治,我作為一分子,好心噏。」港大地理學系講 座教授、有「樹王」之稱的詹志勇憤言,若校內師生舉行公投,相信大部分人也希望徐留低,他亦希望教職員會發起公投。 「我嘅理解係徐立之想留低,但而家被迫話佢withdraw(放棄)!徐立之係一個好隨和嘅好人,係一個好好嘅校長,我好支持佢,唔留佢喺香港好可惜!世 界上好多大學認識佢,無諗過香港會令佢咁唔開心!」詹說。 其實,在過去九年,徐立之經歷了○三年沙士、大學削資難關,隨後多年為港大籌款以十億計,加上設立明德教授席,資助各學系研究等,令港大一度在世界大學排 名中躍升至第十八。


已在港大服務三十年的財務長林炳麟,和徐立之合作十年,他覺得徐校長不留任是十分可惜,「我好 respect徐校長。相信個個人都想佢留低。」知否徐校長對不續約感到不開心?「大家都知道佢心情,佢成日都想有新人入嚟,有啲新idea入嚟。我哋都 好唔捨得佢,但要挽留係要Council做,我私人有勸佢(徐立之),但都係要Council做先得!」港大副校長譚廣亨不願評論事件,只強調:「我百分 之百支持佢(徐立之)!」 港大校長資深顧問程介明、港大政治及行政學系系主任陳祖為上週亦先後撰文,質疑校務委員會突然宣布徐立之不續約,欠透明度及對他不公允,質疑校委會罔顧大 局,黑箱作業。面對明年有新、舊學制兩批學生進入港大,徐立之仍有連串工作在手,也迫令他黯然離去。 據悉大學於下週一才召開會議商討聘請新校長及過渡期事宜,但各大學招聘校長的程序需時,大學界的高層離任更需至少一年通知,展開招聘程序後,再由獵頭公司 全球招聘新任校長。大學明年轉四年制在即,卻突然陣前易帥,相信港大或會重演當年前校長鄭耀宗翻版,有一段時間群龍無首,沒有校長的帶領。

獨家 電郵 揭港 大權 張永 霖逼 逼走 走徐 徐立 立之
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=28882

蒙德揚宴200客 徐立之府第開Party 黛安

1 : GS(14)@2013-01-05 13:39:18

http://www.skypost.com.hk/column ... E9%96%8BParty/65467
元旦日參加了信興集團一年一度的Garden Party。雖前一天本港經歷29年來最冷的除夕,派對早上天公造美,和煦的陽光為約200賓客締造2013年的美好開始。
一月一日是日本人的新年,當年信興創辦人蒙民偉見不少日本工作夥伴,因工關係未能返老家過節,特意開放別墅,安排上好的美食招待友好,至今已辦了幾十年。以往派對一直在蒙民偉舂坎角的別墅舉行,過去三年則移師港大校長徐立之的府第。
徐校長與蒙氏家族一向友好,事關信興創辦人蒙民偉生前多次向港大捐助,支持學術及科研發展,港大04年更將醫學院的教學及行政樓命名為「蒙民偉樓」,以表揚其貢獻。所以當信興集團副主席蒙德揚(David)開口借屋時,徐校長當然沒「托手肘」。
港大學生會 名人輩出
當天黛安早到,見David夫婦倆及兩女一子在花園拍照,樂也融融,非常幸福。David說除夕夜與一班同事在公司開Party,晚上一家五口到紅磡品嘗辣雞煲,原打算到尖沙咀倒數,但飽吃一頓漸現疲態,故坐的士回家,幾名子女未到12點已經呼呼入睡。
徐立之亦告訴黛安,兩名兒子近日分別從美國及加拿大返港,派對早上原擬與二人行山,惟睡過頭只好作罷。David預備了一大桶清酒及新鮮的日本魚生饗客,當然少不了家族名菜「蒙氏咖喱」,賓客認真有口福了。
派對過後,黛安途經母校港大離去,遇見昔日同窗,提起港大學生會月中舉行百周年聚餐,邀請過去百年來,當過港大學生會會長及幹事的校友出席。
港大學生會可謂社會名人的搖籃,人才輩出,前政務司司長許仕仁、前財政司司長梁錦松、利豐研究中心董事張家敏、交通銀行信託行政總裁李紹基、香港經濟日報集團主席馮紹波、社長麥華章及副社長石鏡泉等等,亦是昔日的港大學生會領袖,黛安期望屆時與各前輩一聚。
德揚 200 徐立 立之 府第 Party 黛安
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=282109


ZKIZ Archives @ 2019