ZKIZ Archives


朱晨麗自爆喪食增磅

1 : GS(14)@2017-02-12 13:52:39

朱晨麗昨日在灣仔為婚紗展擔任模特兒行騷,元宵節要在工作中度過,問她有沒有男仔約會?她笑說:「有,我爸爸,佢都係男仔,今晚約咗屋企人食湯圓,媽咪特登買湯圓,叫我放工早啲返。」雖然未拍拖,但她仍堅持保持神釆,要有最佳的狀態。早前新年放了兩日假,她因放任狂食賀年食品而增磅不少。另外,前晚港鐵尖沙嘴站發生縱火案,朱晨麗希望傷者早日康復,社會能平安。她平時也會搭港鐵,未遇過身邊乘客有異樣,她說:「平時出入為求方便都會搭,但未遇過乜嘢事,只要注意身邊人,亦唔好食煙食嘢。」採訪、攝影:王連連
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170212/19925498
朱晨 晨麗 麗自 自爆 爆喪 喪食 食增 增磅
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=326551


ZKIZ Archives @ 2019