ZKIZ Archives


劉慧卿「寧做架樑不做鵪鶉」 即將告別議會 或再瞓街抗小圈子

1 : GS(14)@2016-07-13 04:51:01

■V字勝利手勢是劉慧卿的招牌動作;辦公室內的電腦桌面正是她05年連任財委會主席的舉V風騷照。許頌明攝


【本報訊】做了四分一世紀議員、首位透過直選晉身立法局的女議員劉慧卿新一屆退下火線。1991年入局,劉立場強硬不饒人,96年為了反對特首小圈子選舉,為她帶來「瞓街卿」稱號;明年3月下一場小圈子選舉,她說視乎社會氣氛,不排除再瞓街抗爭;對於網民肆意抨擊,勇字當頭的她無所懼,「寧做架樑,不做鵪鶉」,向來是她的人生哲理。記者:姚國雄在1991年,留一頭長髮、畫一字眉的劉慧卿39歲,單張上口號是「維護人權自由,爭取香港民主」;25年後為她政途埋單計數,人人答案迥異,劉卻毋須別人憐憫,但望大家公道。現年64歲的她接受訪問時指,爭取不到普選是事實,但過去20、30年,在世的、離世的民主派守着香港的自由、法治的努力,不應被抹煞,可幸今天人人還可自由喊話、香港沒變成第二個澳門:「唔好話一攞唔到普選,就話過去嘅努力係白費。」難忘遭唐英年嘲笑

部份由喜歡到討厭劉慧卿的人,不滿她的激進光環褪色,不忍看到最強悍的女人走上溫和之路。劉指,90年代的她被認為是激進,只是因為當時的時空、氣氛;96年,她因為不滿400人特首小圈子選舉躺在會展外街上抗爭,激進從此與劉慧卿結緣。直至2010年她支持政改方案,大家苦問為何「瞓街卿」不再:「(是否激進)都係睇吓個時空、社會當時氣氛係點,當時都冇人會瞓街。其實(抗議時)當時唔止我一個,有成十幾廿人喺度,李卓人、鄭家富、長毛(都)喺度瞓街。」她不諱言,不排除再為反對小圈子選舉瞓街,但最重要是看社會氣氛。其實劉慧卿的勇猛不止瞓街。1994年,她提出直選立法會60席的私人草案,僅以一票之差輸掉:「(議員生涯中)我最唔開心係我個方案輸咗。」當日那畫面,她一直記着,包括匯點4位議員投票棄權:「羅沃啟成班蟻聯成員坐喺觀眾席,佢哋大聲話『匯點,你係歷史罪人!』佢哋喊到不得了。」議會人情冷暖,今昔如是,「我輸咗之後,有一個人走埋嚟我身邊同我講:『哈哈!乜你都嘗到一票之差落敗嘅滋味喇?』嗰個人係唐英年(前自由黨立法局議員)。」唐的嘲笑,或源於當年自由黨提出的政改「九四方案」,也以一票之微未能通過。
當財委會主席獲讚許

她最喜歡競爭,「競爭越激烈越好、放馬過來」是她的口頭禪,議會外的選舉她從未輸過,議會內選舉她卻屢戰屢敗,多年來明知輸也要競逐政制事務委員會主席,不會和稀泥。2004、2008年,她獲民主派和部份建制派支持,意外地當上立法會財務委員會主席,是她最喜歡的議會崗位;2010年她主持高鐵撥款,獲外界讚中立、公道:「高鐵事件係顯示到我點樣主持會議,我希望為財委會主席立下個典範……要有公信力,持平客觀專業……有政府嘅人係好唔捨得我,佢哋覺得我好公道。」劉慧卿與網民命中注定貼錯門神,網上針對她的批評俯拾皆是。她說從不懼怕,寧做架樑、不做鵪鶉:「我唔怕(網民鬧),我覺得有啲人怕,我覺得毋須要怕,有乜好怕?有時做人要有勇氣,勇氣係講你相信嘅嘢……你唔出聲只係同流合污。」靠選民留在議會四分一世紀,她對老套問題向來很撇脫瀟灑:「唔捨得?梗係冇啦。做人最緊要係向前看。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160713/19692849
劉慧 寧做 做架 架樑 樑不 不做 鵪鶉 即將 告別 議會 或再 街抗 小圈子
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=303479


ZKIZ Archives @ 2019