ZKIZ Archives


【關仁隱事】林聞恩出道唔怕遲

1 : GS(14)@2017-06-10 13:46:56

ViuTV娛樂新聞的34歲主播林聞恩昨日在新城電台宣傳第一首派台歌《看不見的存在》,被問到做歌手會否覺得年紀太大?她說:「其實當年24歲時都已經覺得好大,其他入行嗰啲都係十幾歲,當時已經諗係咪要放棄,過咗30歲關口更覺得自己好大個。?家心態轉變,所以我同人講34歲,已經結咗婚,希望大家可以接受。想自己去面對呢樣嘢,因為係我嘅一部份。」撰文:關仁
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170610/20050626
關仁 隱事 林聞 聞恩 出道 唔怕 怕遲
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=335235


ZKIZ Archives @ 2019