ZKIZ Archives


中環在線:黃英豪因傅明憲變高調

2008-08-13  AppleDaily

黃 英豪上個月揼咗兩億做白武士,拯救藝人傅明憲老公葉劍波間海域化工(2882),仲做埋大股東。佢噚日同華華講,當日個清盤官朋友同佢講海域搵財團招標, 咪入標試吓,仲話細劉劉鑾鴻都有入標。健談嘅黃英豪好坦白咁話只係想買隻殼,相信9月份會搞掂晒復牌。佢話不嬲都有收購嘢,不過好低調,今次本來都想低調 啲,但係間公司(海域化工)同前老闆屋企人比較高調,所以多人留意。

黃英豪捐咗百萬銀畀香港管理專業協會(HKMA),噚日出席交收儀式,佢一家大細包括太太、外母同四個由外國返港放暑假嘅仔女都有出席。同場仲有身兼HKMA主席嘅李國寶,華華本來想同佢傾幾句,但儀式之後佢匆匆離開,話要飛去北京睇奧運喎!