ZKIZ Archives


領展賣商場 打破壟斷 中環客

來源: http://hkcitizensmedia.com/2016/11/02/%e9%a0%98%e5%b1%95%e8%b3%a3%e5%95%86%e5%a0%b4-%e6%89%93%e7%a0%b4%e5%a3%9f%e6%96%b7/

好多左翼人士都怕領展賣商場會危害小商戶。只不過,中環客用另一個角度睇,領展拆售商場,其實某程度上令商場發展同管理百花齊放,扶持中小型地產商,中環客反而認為未必係壞事。

對中小型地產商嚟講,佢地想要發展一個大型商場,查實係一件好難嘅事。因為要發展大商場,就要有一個至少幾幢樓存在嘅大型屋苑支持,近年香港地價咁貴,中小型地產商有財力去發展單幢樓已經好唔錯,更何況大型商場。所以依家啲新商場,全部都係倒模咁,由幾間大地產商操縱。所以行商場係一件好沈悶乏味嘅事,依家大家行商場,都係港鐵、 領展 、太古、新地、九龍倉、信和呢幾個集團,仲要啲樣都查實好差唔多。

如今領展賣走部分無咁賺錢嘅商場,雖然唔少位置或設計都係豬頭骨嚟,但正因為佢豬頭骨,俾唔同嘅小地產商有辦法擁有商場,唔係令商場風格更多元化,大家唔駛再去啲倒模嘅商場,呢種打破壟斷局面嘅做法,乜唔係一件好事嚟嘅咩?

由於領展依家賣商場,都係賣俾好多唔同買家,變得令香港商場唔再單一化,或者有新公司可以殺出一條血路。所以領展賣商場,大家應該好歡迎至係。

中環客

展賣 商場 打破 壟斷 中環
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=222239


ZKIZ Archives @ 2019