ZKIZ Archives


新居屋攪珠 67號先揀樓白表每143申請爭1單位

1 : GS(14)@2015-03-27 08:55:18

■黃遠輝昨主持新居屋攪珠儀式,攪出100個號碼決定揀樓次序。陳奕釗攝


【本報訊】被喻為難中過六合彩的新居屋昨日攪珠,首個「中獎」號碼為67號,屬該申請編號的綠、白表家庭申請者可最先揀樓,推算綠表家庭若抽中首14個號碼將有揀樓機會,白表家庭則要首個號碼才穩陣。房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝指是次申請多達13.5萬份,單是白表已有12.3萬份,即143個申請爭1個單位,因不設單身配額,他估計逾7.6萬份白表單身申請揀樓機會隨時是零。記者:鍾雅宜


■今期攪珠首個「中獎」號碼是67號。


政府相隔12年後再推售新居屋,黃遠輝昨日在樂富居屋銷售中心主持攪珠儀式,當局共攪出100個號碼,首10個號碼分別為67、80、98、62、29、74、75、60、37及19,號碼代表申請編號上最後兩個數字,申請人可按此推算自己的揀樓次序。昨不少市民特意前來直擊攪珠儀式,大部份為長者,有人以紙筆抄下攪珠號碼,亦有人即時向親友報告最新情況。
白表單身機會近零


今期居屋提供2,160個單位,黃遠輝公佈最終接獲13.5萬份申請,超額認購62倍,綠表及白表申請分別有1.15萬份及12.35萬份,其中白表單身申請更達7.6萬份,佔白表申請的62%。他指若不按揀樓優先次序又不分綠白表,推算每個攪珠號碼共有1,350份申請,單位共2,160個,即要抽中首兩個號碼才可揀樓。不過,若按家庭優先、單身為次的準則計算,綠表家庭申請宗數是8,800份,推算每個號碼有88份申請,綠表家庭只要抽中首14個號碼亦有揀樓機會;白表家庭申請有逾4.7萬份,估計抽中首個號碼才可揀樓;第二個號碼則僅部份申請者有機會,不過仍要視乎屬核心家庭還是非核心家庭,而單身申請者揀樓機會將較微。黃遠輝補充:「白表單身揀樓嘅機會可能好微或者係零,但綠表稍為好啲,因為可能有人唔合資格或者揀唔到心儀單位,所以綠表單身仲有啲機會。」以往一成人棄揀樓


對於樓市波動會否影響申請者購樓意欲,他認為居屋申請者均有長遠買樓需要,即使樓市波動影響亦不大。房委會前委員王坤認為,按以往出售居屋的經驗,約1成人會放棄揀樓,估計白表家庭申請者中頭兩個號碼仍有機會揀樓,「一般嚟講完全冇人甩底嘅機會好微,但