ZKIZ Archives


中環在線:預付卡公司搵到夏斌坐鎮 李華華


2011-6-9  AD
 

主要從事內地預付卡嘅中國創新支付(8083),好多人都唔係好為意呢間公司。不過,噚日開始,呢家公司嘅知名度應該大增,因為創新支付搵到夏斌(圖)做首席經濟顧問。

夏斌唔使多介紹,佢係內地著名經濟學同金融專家,現任國務院參事、人民銀行貨幣政策委員會委員、國務院研究所所長,專門研究宏觀經濟政策、貨幣政策、金融監管,同埋中國資本市場發展。

公佈冇提到夏斌嘅顧問酬金,只係話相信佢會為創新支付嘅業務方向同策略,帶嚟正面貢獻。究竟點解夏斌會出任創新支付顧問?呢個暫時係個謎,但有夏斌坐鎮,相信創新支付嚟緊應有啲作為。


中環 在線 預付卡 預付 公司 搵到 到夏 夏斌 坐鎮 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=25617


ZKIZ Archives @ 2019