ZKIZ Archives


創生上市日一拖六踩場農行高層取經學掛牌 李華華

2010-06-30  AD

 

萬眾期待的農業 銀行(1288)IPO今日正式登場!為咗迎接呢隻巨無霸,傳媒、股票行、散戶都唔敢鬆懈,但至緊張嘅就梗係農行自己上上下下喇!

噚日人哋 創生控股(325)掛牌之喜,農行就派出1名主任做膽,拖6名高層落港交所踩場。Sorry,正確學名係「取經」先啱,以保7月16日自己掛牌之時平平安 安。

下晝忙開視像會議

咁逗留短短15分鐘,幾位睇咗啲乜呢?首先係圍住工行(1398)當年有特首撐場張威水掛牌相,但見主 任手指指,可能係研究高層排位,又可能係估特首呢次嚟唔嚟「抽水」,又或者係訓示啲同事一定要超越工行!之後就殺去觀景台,睇睇交易大堂實景。幾位微服出 巡,但都俾大家發現,皆因全程有港交所高層傍實,所以好難唔俾人認出。

而呢邊廂中高層人員喺交易所視察場地,另一邊廂極高層嘅行長張雲同幾 位副行長亦忙到不可開交。噚日下晝仲要喺香港、紐約、倫敦3地同步舉行視像會議,同傳媒講解呢次世紀集資嘅詳情。至大粒嘅張雲由副行長朱洪波傍住坐鎮香 港,身在倫敦同紐約做緊路演嘅董事長項俊波、副行長楊琨、同埋「白頭潘」潘功勝都好忙,認真大陣仗!

李華華

LiWaWa@AppleDaily.com創生 上市日 上市 一拖 六踩 踩場 農行 高層 經學 掛牌 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=16425


ZKIZ Archives @ 2019