ZKIZ Archives


過來人李彩華屎尿免問

1 : GS(14)@2016-01-15 17:33:00

李彩華(Rain)大前年參加江蘇衛視話題節目《星跳水立方》時,要在三米高跳板躍下玩花式跳水慘變撻生魚,Rain昨日接受《蘋果》電話訪問,對謝天華參加東方衛視真人騷《跟着貝爾去冒險》要飲尿半信半疑:「我覺得未必係,不過玩遊戲最緊要好玩同開心,玩體力可以接受。」重提她在三米高踏板跳水,她表示:「當初冇諗過要跳花式,知道咗都有掙扎,但都想盡量試吓自己做唔做到。」談到網民批評港星為到內地掘金已沒有底線,Rain說:「自己嚟講唔會因為酬勞,要開心、舒服同好玩,同埋會問自己係咪玩到,如真係太過癲,要飲尿或者食糞便,咁就一定接受唔到。」採訪:小米

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160115/19452522
過來人 過來 李彩 彩華 華屎 屎尿 尿免 免問
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=294239

【強國人免問】實試KFC智能點餐 講普通話冇符

1 : GS(14)@2017-04-22 10:50:40

KFC挑麥記機推出「快趣點餐機」,可以用體感和語音偵測點餐。繼麥當勞推出自助點餐機後,KFC亦追上潮流,推出以廣東話及手操控的點餐機。這部點餐機可透過體感偵測之外,還可語音控制點餐。記者實試時發現句子和特別要求都不能被偵測出來,需要讀出餐牌上的名字,而且要夠大聲清晰才能成功點餐。「點完可以取食物,不過有點難用,用手去控制時,下頁轉得太快,而且不能作出特別要求,例如可樂走冰就不能下單。」其實操作方面不算很快,點餐要手口並用又要用卡付款,用體感偵測時手指指像玩Iron Man遊戲,記者試後覺得好玩多過好用。還有,點餐機只可用廣東話及英文操作,不知道說普通話的遊客,想點雞該怎辦呢?除了點餐機,還有新出的手機點餐程式Order KFC,不用花長時間排隊。點餐時需要掃描枱上的QR Code,可即用手機直接結帳或用自助結帳機,兩者都只收電子貨幣,並不支援所有信用卡。如果不用手機結賬,用自助結帳機亦可能要排隊。不過,店內無Wi-Fi讓客人下載程式,而且新機和新程式都只限在金鐘店使用,不太多人時還不如排隊算了。界面清晰,而且具科幻感,點餐時手指指像玩Iron Man遊戲。

需要完整讀出餐牌上的名字,而且要夠大聲清晰才能成功點餐。記者說:「我要桶餐」變成了「李逸童餐」。

用信用卡結帳後即可取餐,不過要留意用機點餐的最低消費是$50,餘額會撥矛作慈善用途。


下載Order KFC點餐,介面清晰易上手,但畫面轉得較慢,而且暫時只支援iPhone用家。

自助繳費機只限收八達通、VISA payWave、感應式Mastercard,不能以現金付款。

記者:黎婉婷攝影:許先煜2017果籽繼續認真知味。識買惜用。行以求知。好事多為。重修舊好。緊貼果籽報道,即like:http://fb.me/AS.AppleDaily緊貼「蘋果VR」熱潮,打開雙眼隨意門,讓「蘋果VR」陪您探索新世界:https://goo.gl/b5RQAB「蘋果VR」App
App store下載:https://goo.gl/0kW2cK
Google Play下載:https://goo.gl/4K7EHw
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/su ... t/20170422/19997708
強國 人免 免問 實試 KFC 智能 點餐 講普 通話 冇符
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=331356

【身世坎坷】被親父遺棄:生死免問

1 : GS(14)@2017-06-16 01:47:45

李蕙敏獲封慘情歌后,不但身世坎坷,事業更走過高山低谷。


身世

自小被收養,20歲時養父告知身世,將親父寫的字條交給她:「小女蕙敏交給這家人,各不相欠,生死免問。」李蕙敏小時跟養母關係不好,直至養父過世,母女才和好。


出道

15歲參加無綫《歡樂今宵》的歌唱比賽被發掘,88年跟區海倫組成Echo,其後傳不和拆夥。


走紅

單飛後於90年代憑《你沒有好結果》、《活得比你好》爆紅,推出精選碟大賣四白金銷量,奠定怨婦形象。


低潮

98年傳以千萬轉投寶麗金,當時陳慧琳及楊千嬅等冒起,李蕙敏聲帶生繭影響事業,與公司解約後幾乎絕迹樂壇。轉行

04年在中環開時裝店,卻因業主加租一倍結業,再到砵蘭街開舖搞批發。07年曾重返樂壇,11年開樓上店賣首飾。


婚姻

13年與拍拖3年的英國籍男友Serge在英國結婚,同年11月23日在港補辦喜宴。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170614/20054747
身世 坎坷 被親 親父 遺棄 生死 免問
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=335445


ZKIZ Archives @ 2019