ZKIZ Archives


收水 百萬倉 - Start from One Million

http://www.philipleung168.blogspot.hk/2013/06/blog-post.html
今個月跌咗成千六七點, 最低時仲要多個一千點, 都唔好話唔夠絕. 睇吓美息可以由一點六急速升到二點六, 就知跟住尐按息可以升到去邊樹嘞. 回想未 q 時, 十年息通常係四五厘左右, 而家尐香江定期已蠢蠢欲動, 而家暫按息係二點五左右, 今次咁升上去, 起碼四厘係底, 上高都怕且睇到六厘啩. 而家大話精配合尐樓花放到三十月期咁玩, 送尐后生矇董一程, 尐后果任內都應睇到啩, 雖則佢都做唔得幾耐矣.

先前入尐資源齋睇 rsi 嚟撈, 又中左技術降, 今次食得幾應, 仆到直一直.  追悔都唔係我等為之, 睇番組合內資源博得太多, 唔減都唔好再加, 事必要記住. 今次里面銀根抽得咁勁, 外資拆倉下尐人民幣都要回軟, 係整治非規范貸款下, 短期內中港市都會升得起, 咁就要有耐性慢慢揀肥而噬, 反正估值真係無話可說, 大爆炸輸咗都可以守啩. 阿邱生今浪都無乜走樣, 荷包又咁緊, 都算係奇蹟.
收水 百萬 萬倉 Start from One Million
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=60463


ZKIZ Archives @ 2019