📖 ZKIZ Archives


藝人轉行做中醫Regen@前HotCha針灸初體驗

1 : GS(14)@2017-04-17 07:20:08

星光幫出身贏過季軍現年26歲嘅蔡梓銘,喺亞視期間,已經考到中文大學中醫系,依家仲正式行醫。其實圈中除咗蔡梓銘之外,都仲有藝人轉咗去行醫,好似無綫「新聞之花」黃德如,佢喺01年嘅時候,喺港大中醫學院讀中醫,六年後正式成為註冊中醫,之後就同做呼吸系統專科醫生簕老公梁宗存夫妻檔拍住上,一齊效力一個醫療中心。63歲嘅歐陽佩珊係郭鋒太太,1975年加入麗的電視,到咗78年就加入無綫,代表作就係《神鵰俠侶》嘅黃蓉,到咗1989年就返到亞視拍劇。直到1993年,歐陽佩珊息影,去咗學中醫,成為咗氣功針灸師,依家仲喺香港開班授徒。今年28歲嘅張惠雅(Regen),其實依家都係讀緊中醫課程,至於讀完之後會唔會做中醫呢,佢之前就講過話都幾好,又話都有幫爸爸針灸。不過對佢嚟講,讀中醫都好難,因為入面好多文言文同古文,所以都係大挑戰。
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170417/19992505
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330855

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019