ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】小儀想賣進口零食

1 : GS(14)@2016-10-17 08:09:33

阮小儀噚日擔任荔枝角一個懷舊零食活動嘉賓,無論屋企同公司都有零食櫃,以前去到日本、泰國等地都會搜羅大批零食返港食同送畀朋友,又諗過進口零食賣。對於阮兆祥座駕燒毀一事,小儀指喺祥仔、陳敏之、陳法拉等群組得知事件,但祥仔未覆,但知道人冇事便好,對於有網友指祥仔出事係意料中事,小儀話:「冇睇網友留言,不過佢呢排同車都邪邪哋,叫佢小心啲。」撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20161017/19802913
馮仁 仁昭 四圍 小儀 想賣 進口 零食
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=312454


ZKIZ Archives @ 2019