ZKIZ Archives


講膠所手記:他信唔係買呢樣……

1 : GS(14)@2012-08-28 14:46:10

http://www.sharpdaily.hk/article/fin/20120828/127252
陳振聰輸咗官司之後,坊間認定佢乜嘢都輸曬,一定會賣嘢撲水,當中最最最值錢嘅,就係山頂寶雲道16號楠樺居嗰幅地皮。噚日,有人爆料話,呢幅地皮俾泰國前總理他信用2.8億買咗,但據律政界小探子講,呢篇嘢嘅方向錯曬。第一,價錢唔啱;第二,連買家都唔啱咁話。
據講,呢幅地皮,係俾一個做緊香港上市公司主席嘅強國人,用3.8億買咗。由於佢係用BVI公司經REED SMITH RICHARDS BULTER律師樓買,所以,唔會起到佢個底嘅。至於個成交價,當然係平咗喇,因為,滙豐之前估塊地值4.8億㗎﹗
探子又話,呢單抵到爛(對個買家嚟講)嘅交易,係某香港傳媒人中間拉線,至於係邊位?總之,唔係星球生物,肯定係地球人喇﹗By the way,當他信遇上陳生,係有啲嘢,不過,o依家要賣嚇關子先囉﹗
YY
講膠 膠所 手記 他信 信唔 唔係 係買 買呢 呢樣
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=281272


ZKIZ Archives @ 2019