ZKIZ Archives


0828.HK 王朝酒業 PARTIPRAL 派得好

http://partipral-hk.blogspot.com/2011/01/0828hk.html

王朝係早幾日隨機抽股發現既, 05年先上市但公司成立超過30年, 主業為生產及銷售葡萄酒. 兩大股東天津發展 (0882.HK) 同埋法國上市公司REMY COINTREAU上市前佔王朝95%股權, 上市配售3億新股後亦佔70%以上, 現時街貨只得28%鬆少少. 核數師羅兵咸, 盤數應該可信, 上市以來從無股本融資紀錄, 零負債, 手頭現金超過10億, 派息比率亦穩定, 表面條件合格有突了, 問題係, 究竟王朝值幾錢呢?
王朝05年上市集資7.2億, 照計當時公司並無財政問題, 五年以來大股東亦無配售舊股行動, 即係上市唔係為左套現, 咁究竟王朝上市為乜?

非常奇怪, 上市前純利率保持響 16.5-20%之間, 但06年開始純利率急降到得返10%但毛利率不變, 即係純利俾分銷開支同行政費食左. 公司既解釋係廣告開支加大左好多, 理由合理, 但難道以前唔駛落廣告?

小小國內葡萄酒業既歷史回顧, 王朝本來係國內葡萄酒業龍頭企業, 因為以前大陸人均消費較低, 所以王朝主攻高檔客, 當年飲得起王朝既都係有錢佬, 品牌定位清晰兼高尚. 但隨住往後紅酒越來越大眾化, 有錢既人多左, 飲紅酒已經唔再係咩身份象徵, 王朝昔日無重視既大眾消費群徹底俾張裕同長城兩大新興紅酒品牌攻陷, 而淪陷時期正正係05年. 面對目標客戶群老化, 王朝不得不將品牌重新定位急起直追, 所以06年開始大量投放資源落廣告推廣同改變銷售模式, 09年更加成立上海分公司直接監察銷售情況, 以便對消費者習慣作出更快反應.

以上或者可以解釋到點解06年開始純利率急降, 基本上現時既王朝同上市前既王朝本質上已經好唔同, 以前係大哥大, 苟且偷安之下俾人搶哂地盤, 依家醒覺想重整旗鼓, 而06年正正就係新王朝既起步點, 今次研究目標所於究竟新王朝有冇能力東山再起.

王朝毛利率一直都穩定於50%以上, 即係王朝依舊有能力將成本轉嫁俾客戶. 由於王朝無負債, 所以流動負債大部份都係由應付帳組成, 09年流動負債對比06年增長一倍, 即係營業額既增長數字應該可信. 固定資產09年比起06年增加5成但營業額只增加3成半左右, 產能增加但食唔哂, 王朝都俾對手打得透了.

王朝06至09年間純利數字既緩慢增長相較近兩年現金流增速形成好大對比, 可能同帳款有關, 稅項同已繳稅項數字接近, 盈利應該真實. 上表無羅列到員工數目, 原因係數字令我覺得好奇怪. 王朝09年年報顯示員工總數包括埋13名董事只得455人, 但員工成本竟然係1.2億! 我以為佢董事酬金特高, 點知原來董事酬金只佔當中既6百幾萬, 即係平均每人每月人工係兩萬以上?? 呢點係我唔明白既.

從報表數字黎睇王朝已經走出06年既低潮而且有不俗既增長力, 財政相當健康, 每年既保留盈利應該足夠應付公司將來既增產同收購. 當然以現時規模同龍頭張裕比較依然差好遠, 但王朝重整旗鼓後走既方向似乎正確, 加上國內紅酒業增長空間依然巨大, 王朝受惠於大環境下營業額將來應該都會繼續向上, 可以視之為增長股.

公司兩大股東上市6年來都無賣過1股套現, 如果係老千既話應該好似通天酒業咁上市一年就配股抽水, 所以王朝管理層應該可以相信的, 係許浩明呢個大名令人有多少不安.

回到最初既問題, 究竟王朝值幾錢呢? 09年純利1.5億, 考慮到有增長概念姑且俾個20倍P/E佢, 即係值30億, 但由於派息比率低, 如果30億市值既話股息率可能都係得2厘多少少, 非常唔吸引. 基本上此股點都唔係我杯茶, 更何況依家市值高達50億以上, 除非又來多次金融海嘯, 否則應該都唔會有機會買入了.

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=21683

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019