ZKIZ Archives


回assd:關於御泰中彩(555)的意見


http://realblog.zkiz.com/greatsoup/15380


assd:
湯財兄,最近見到555御泰中彩跌到$0.82,但睇番業績似乎唔錯,Weiilington 基金又增持,好想入d撈底,不過今日出左單消息,美銀悉售6億8千多萬股比子公司AMD,場外交易及不披露作價,為什麼美銀要咁做?係咪想用子公司走貨?


greatsoup:


1. 我一直覺得基金增持是唔使理,你不用看人如何玩,你知道自己如何玩就可以了,基金只是引人買貨,經常都是這樣,為何要加入這個原因呢。

你應該問大股東為何要推介給基金賺錢這樣益他們,如果好賺,為何不自己買曬,要給基金入股?

2.
業績是增長了,但P/E也有15倍,以增長來看,其實都唔錯,但我對他們的背景非常沒信心,老闆是搞金融財技起家的,之後才買這個博彩業務,他那隻155 都是唔太正經,我對此股有保留。


3. 下次不要用aastocks好吧,用港交所披露系統好嗎,還有可不可以在論壇問,這隻股我談了很多次,我覺得這隻股真是信不過,市值又大,為何不買一些可 靠的,靠做實業的股票。
http://sdinotice.hkex.com.hk/di/NSNoticeSSList.aspx?sa2=ns&sid=10089300&corpn=REXLot+Holdings+Ltd.&corpndisp=%b1s%ae%f5%a4%a4%b1m%b1%b1%aa%d1%a6%b3%ad%ad%a4%bd%a5q&sd=13/03/2009&ed=01/05/2010&sa1=cl&scsd=01%2f01%2f1900&sced=06%2f05%2f2010&sc=555&src=MAIN&lang=ZH

4. 他們只是互相買賣,不是子公司,走唔走貨我唔太知,應該是美銀賺了錢(成本以10多仙至30仙不等,現時價格至少有幾倍可賺),或其他原因,套取盈利吧。

5. 為何你經常買這些表面數據漂亮,但實際不是太有價值,或本身有內傷的股票,你是看哪兒買的,我真想知道?8058、555和82都是有一些問題,為何不自己試試找找看,很多股都好過這些啊。

6.大股東本身持股這樣少,由超過70%,慢慢降至現時水平,又不太肯派息,你不覺得非常奇怪的吧?

assd 關於 禦泰 中彩 555 意見
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=15388


ZKIZ Archives @ 2019