ZKIZ Archives


0912.HK 信佳國際 PARTIPRAL 派得好

http://partipral-hk.blogspot.com/2012/02/0912hk.html


其實想研究信佳國際(912)好耐, 原因係自己作為一個本金有限, 而又刻意選擇聚焦於小型股作出擊目標既老散, 以信佳近年進步之大, 實在很難逃過放入重點觀察名單之列. 反正仲有幾個月先公佈2011/2012全年業績, 係時候趁機會探討一下呢隻市值得5億左右既小型工業股, 睇下究竟有多大既投資價值.

曾經寫亞倫既時候都提過, 信佳國際係比較罕有既工業股能夠於近5年內將營收翻近一翻: 07年全年做7億生意, 而到今年單係頭6個月既生意已經達到此數既9成. 信佳主要, 甚至可以稱得上為唯一既業務係電子產品銷售. 而所謂既電子產品銷售, 當中其實包括左好幾項不同種類既產品, 計有專業音響設備, 互動教學產品, 自動收費系統, 寵物培訓器材等等. 而5年前信佳原來講緊只係以寵物培訓品材作為主要收入來源, 後來同時分身發展幾項頗為風馬牛不相及既品種, 竟然成為推動集團錄得大躍進既主因, 相對於其他小型工廠專心專注做一款產品, 似乎信佳更樂於專注擴闊業務領域.

早年信佳既業務係好難賺錢, 純利率不足3%, 顯示主業吃力不討好. 真正突破爆發點, 反而要數到09年, 自動收費系統, 專業音響設備及互動教學產品各自錄得大幅增長, 本來屬風高浪急既危險時期, 反而為信佳帶來盈利倍增. 專業音響設備業務持續擴張亦為信佳贏得新客戶, 帶動10業績再倍增創新高, 兩年間脫胎換骨既表現, 足以令人對信佳既管理層刮目相看. 09, 10年純利飆升, 營業額上升固然係重大因素, 但與此同時, 信佳成本控制能力亦功不可沒. 員工成本同其他開支增幅比營業額慢得多, 當中差額足以影響5成純利. 另外值得注意既係信佳業務運作似乎唔需要過多既員工, 自動化佔整體生產過程頗大比重.

損益表顯示信佳07-10四年間共賺1.92億, 當中1億左右用作股息分派; 5千幾萬用作投資廠房; 4千幾萬變左存貨, 但響總債項只增加約1千6百萬既情況下, 手頭現金反而仲可以多左近1億, 假設數字係真確既話, 信佳呢幾年實際賺既錢可能比損益表所顯示既更多. 雖然一直屬負債經營, 不過比重不高, 近年淨現金水平亦不斷提升, 加上派息連年遞增, 實在沒太大值得可疑之處.

普遍小型工業股11年上半年都係做得相當差, 主要原因係原材料急升同勞動成本增加, 但兩者對信佳反而影響不大, 能於上半年繼續錄得增長, 實屬異數. 信佳現價$1.92, P/E約5.5倍, 息率近8厘, 以小型工業股而言估值算平, 市值太細可能係風險所在, 但基數少將來盈利彈升效果反而可以相當明顯. 就整體基本條件黎講, 信佳實在無太大可挑剔之處, 畢竟近年進步太大, 基於估值不貴既前提下, 仍然值得搏將來繼續會更進一步.

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=31121

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019