ZKIZ Archives


二五中環 萬南 上市公司總裁 電騙唔見兩球

1 : GS(14)@2017-10-30 12:12:38

http://www.metrodaily.hk/metro_c ... %E5%85%A9%E7%90%83/
萬南不時見到某啲廣告,會加咗「上市公司,信心保證」嘅標語,喺普羅大眾心目中,上市公司就好似代表有規模,就連有能力擔當上市公司高層嘅人亦特別醒。不過,香港上市公司有超過兩千間,但其實高層亦有Level之分。
最新一位上市公司高層嘅經歷,更成為上星期嘅報紙新聞。話說某位柳姓上市公司總裁,報案稱較早前接獲自稱「入境處」官員嘅來電,指佢與一宗刑事案有關,於是將電話轉駁至一位自稱係上海公安嘅男子繼續對話,並按男公安指示將190萬元人仔(大約223萬港紙)存入兩個內地銀行戶口,事後懷疑受騙報警求助。
事件一出,缸湖八公立即收風邊位中招,經過多番明查暗訪下,相信受害人係東英金融投資(1140)總裁兼執董柳志偉。根據年報,柳生應來自強國,07年取得湖南大學經濟法學博士學位,其間喺多間內地金融公司打滾,兩年前加盟東英後,負責企業管治及拓展公司的投資者關係及公共關係平台,以支持集團的本地及國際策略。
柳博士既係上市公司高層,仲要係管理金融事業專才,照計對管錢零舍有感覺;加上騙徒手法來來去去都差唔多,以往亦揭發大批類似行騙個案,唔少人都諗唔明點解佢會中招,莫非冇睇警訊!?
萬南問過一位來自內地、來港N年精通廣東話嘅高管,佢話好多內地人來港比較離地,平時只會同番強國人來往,唔多留意香港新聞。而且內地人聽到有官搵自己,普遍都驚咗先,所以更加容易中招。
二五 中環 萬南 上市 公司 總裁 電騙 騙唔 唔見 見兩 兩球
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=343520


ZKIZ Archives @ 2019