ZKIZ Archives


孫慧雪拋胸唔問老公

1 : GS(14)@2017-01-19 08:08:04

■孫慧雪面圓胸大孕味濃,笑言有好消息會公佈。孫慧雪、唐詩詠、林盛斌(Bob)、麥玲玲及岑日珈前晚在旺角出席賀歲片《我要發達》首映禮,雪雪面圓胸大孕味濃,她表示有好消息會公佈,問到衣着性感是否要問准老公?她笑說:「唔使理佢,都唔係好性感。」岑日珈則坦言三個月內增肥二十多磅:「拍戲成日食消夜,仲係食兩個老麥餐。」■Bob和唐詩詠前晚在首映上合作整心心。

唐詩詠表示會要求男友洪永城買飛捧場,她在戲中演妓女,沒有親熱戲,但魚網絲襪和低胸造型是必須,她笑言不介意性感,有人找拍戲便沒問題。首次擔任男主角的Bob和麥玲玲演夫婦,他笑說:「佢床戲非常好,好瞓得,更難得每次到片場都請大家食鮑魚、燕窩。」採訪:張俊銘攝影:沈健程
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170119/19901170
孫慧 雪拋 拋胸 胸唔 唔問 老公
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=323251


ZKIZ Archives @ 2019