ZKIZ Archives


【馮仁昭四圍超】莊思敏納米樓關到廁門

1 : GS(14)@2017-04-14 11:12:58

莊思敏(右)噚日到中環出席陳君宜嘅點心店試菜活動,日前佢以近630萬買入何文田新樓盤單位,早前曾有報道指新樓盤細單位係納米樓,坐喺馬桶關唔到門,莊思敏話:「我買嗰個係260幾呎一房單位,有睇過示範單位廁所門係關到嘅。」因首次喺香港置業免受辣招影響,但呎價仍要兩萬三千元,莊思敏話層樓係用嚟投資,明年年尾收樓,覺得地點喺旺區有吸引力。撰文:馮仁昭
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20170414/19989574
馮仁 仁昭 四圍 思敏 納米 樓關 關到 到廁 廁門
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=330568


ZKIZ Archives @ 2019