ZKIZ Archives


投資一周:毛記能上市嗎?

1 : GS(14)@2017-08-02 05:56:07

「毛記葵涌」申請上市,有讀者希望我寫一些內行話,說實話,太過內行的東西不想寫、也不敢寫,但寫幾句感想,倒是可以。第一句,有評論質疑它在3年內,派息6,740萬元,不缺資金,為何要上市集呢?查不缺資金從來不是被拒絕上市的理由,皆因當局最希望財政穩健的公司上市。如果資金短絀,倒真的有可能被拒絕上市。第二句,這3年來,每個股東收息超過2,000萬元,林日曦還是住在300萬元的龍珠島別墅,並不匹配其擁有2,000萬元現金的資產。其中的一個可能是﹕林日曦都幾慳家。其他的可能太多,不能盡錄。第三句,根據渾水的線報,作為保薦人的長雄證券,作風非常專業,交給的近律師樓的文件非常齊全,這當然有利於成功上市。第四句,毛記電視所拍的廣告片,個人最喜歡的是「唔長假期」,最喜歡的藝人是盤菜瑩子,也許我是哈日族,凡是日本的我都鍾意。第五句,「毛記葵涌」先後經營《黑紙》、《100毛》、「毛記電視」,我難免聯想起一句對白,但絕對沒有貶意:「不過前排我仲見你倒緊屎,點解好哋哋又轉做洗碗呢?」幾年內幾番改變主要收入模式,對於勸服上市科,的確是有點困難。周顯投資者、八卦公、知識分子
mailto:phemey@gmail.com本欄逢周三刊出
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170802/20109363
投資 一周 毛記 記能 上市
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=339217


ZKIZ Archives @ 2019