ZKIZ Archives


中環在線:網民唱衰傳破產火燎森怕惹火唔反擊 李華華


2009-02-27  AppleDaily

 

正所謂「人怕出名豬怕肥」,尤其係當你有名又有利嗰時,都真係會帶嚟唔少煩惱o架!好似被本地網民譽為「少年股神」嘅火燎森咁,年紀輕輕已經擁有千萬資產,寫Blog寫到喺互聯網世界打出名堂,仲得到書商賞識,進軍文化界,結果反而成為網民「眾矢之的」。

費事日後唔覆當默認

華 華早幾日上香港討論區,見到一個主題寫住「傳火XX破產」,根據上文下理推斷,好容易令人聯想起網民講緊嘅就係火燎森喇!不過,成篇主題都冇講消息來源。 既然冇人有真憑實據,不如就直接問當事人,睇吓到底係真有其事,定係大整蠱啦。火燎森同華華講,話華華絕對有能力分辨到網上言論嘅真確性,不過,佢就講明 唔會對今次事件作出回應,原因係怕日後再有排山倒海嘅傳聞,萬一貴人事忙覆漏咗,俾人當佢默認就唔好喎。講到尾,究竟火燎森有冇破到產呢?由於佢冇正式回 應,華華又唔知火燎森嘅真名,暫時未能查證,所以答案仲係一個謎。李華華LiWaWa@AppleDaily.com中環 在線 網民 唱衰 衰傳 破產 火燎 燎森 森怕 惹火 反擊 華華
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=6216


ZKIZ Archives @ 2019