ZKIZ Archives


試算表 味皇


(6/14)

From


http://hk.myblog.yahoo.com/lgaim-foolman/article?mid=1908


學人用試算表,用左幾個鐘做左3個行業股票的估值同換馬價值,放出黎比大家睇下

完全出於個人主觀判斷,唔好問長問短

http://www.editgrid.com/user/lgaim/lgaim

 

(7/21)

現家增加左幾個行業,現有:

內銀股

航運股

酒店股

國電股

公用股

煤炭股

成衣零售股試算 算表 味皇
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=9741


ZKIZ Archives @ 2019