ZKIZ Archives


錢嘉樂:冇腳雀仔有番腳

1 : GS(14)@2016-05-08 14:53:58

■錢嘉樂昨日做伴郎,其太太湯盈盈與囡囡、監製潘嘉德和梁靖琪也有到賀。


錢嘉樂跟鄭敬基老友鬼鬼,昨日擔任伴郎期間全程百無禁忌,多次講說話暗示老友並非首次結婚,鄭敬基逐一多謝兄弟時,嘉樂竟搞鬼地說:「我唔係第一次聽呢啲嘢!」最抵死是鄭敬基接新娘時,嘉樂竟突然變節站在姊妹團一方。對此嘉樂昨日受訪時解釋說:「我諗咗條橋,一開門我就走去姊妹團嗰邊做卧底,負責控制同埋監督,變咗我睇住一班兄弟俾人玩。今日見鄭敬基結婚,等於見到一隻冇腳雀仔終於行到路,有番隻腳,好開心,見老友終於結到婚。其實兩兄弟百無禁忌,見佢經歷咗啲嘢,現時好難得,希望佢同另一半行埋餘生。」

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/entertainment/art/20160508/19602352
嘉樂 冇腳 腳雀 雀仔 仔有 有番 番腳
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=300070


ZKIZ Archives @ 2019