ZKIZ Archives


港淪中共權鬥輿論戰場

1 : GS(14)@2016-06-21 07:19:11

【拆局】港書店出版內地禁書,但至近年才發生銅鑼灣書店5人被失蹤事件,更由極高層次的中央專案組調查,政圈分析指事件涉及中共領導權鬥,香港已成權鬥戰場。「習接班體制受挑戰」


時事評論員程翔指,江澤民或胡錦濤主政年代,類似禁書早已在港出現,批評或讚揚中共政權的都有,但一直沒出問題,「因為當時唔存在權力鬥爭,鄧小平一早欽點晒;江澤民接鄧小平,胡錦濤接江澤民,冇得拗,但去到習近平,接班體制受挑戰」,自此香港禁書市場出現支持及反對習近平的兩個明顯派別,「內地政治鬥爭已伸延到香港,成為輿論戰場」。中央今次出動中央專案組調查,程翔表示,事件證明涉及政治鬥爭,「呢個組唔係查一般犯案,而係查政治問題,相信香港喺習近平年代,直接捲入咗內地權鬥漩渦」。立法會議員謝偉俊亦指銅鑼灣書店5人失蹤事件,中共媒體《環時》不時發表不完全代表或有利內地執政者立場的文章:「係咪想令香港成為佢哋工作戰場,令權鬥發揮更加大?」,質疑中共的權鬥令香港殃及池魚。■記者許偉賢

來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20160621/19663224
港淪 中共 權鬥 輿論 戰場
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=302306

外媒:釋法令港淪「新西藏」

1 : GS(14)@2016-11-12 05:34:46

【本報訊】北京為阻青年新政梁頌恆及游蕙禎成為議員不惜釋法封殺,引起國際關注。新一期《經濟學人》發表題為「中國新西藏」的文章,形容香港已成中共眼中另一個西藏或新疆,而中共已露出爪牙,呼籲視香港自由繁榮為中國未來出路的人都應關注。不過剛由中東外訪返港的財政司司長曾俊華(圖)認為,釋法不會影響法治及外國投資者對港信心。


曾俊華:無損投資者信心

《經濟學人》文章認為,人大在法院就司法覆核判決前就釋法是前所未見,質疑北京做法削弱香港司法獨立,又指不少人擔心中國加緊對港控制,因即使香港比內地自由開放,但《基本法》只承諾保持香港資本主義生活方式50年不變,文章認為要紓緩香港的分裂主義,最好方法是給予港人最想要的完全的民主。前晚由中東返港的曾俊華,向記者主動提及人大早前釋法,認為可令社會更理解《基本法》條文內容,又指人大釋法安排是香港整體法制重要部份,這個安排一直存在,亦會繼續存在。對於外界擔心釋法影響香港法治,以至影響外國投資者對港信心,曾俊華相信這些情況不會發生,認為人大對相關法例作解釋後,整體上對法治精神、司法制度沒有甚麼影響,亦相信不會對香港整體經濟造成影響。■記者莫劍弦
來源: http://hk.apple.nextmedia.com/news/art/20161112/19831184
外媒 法令 港淪 西藏
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=315146


ZKIZ Archives @ 2019